VEDTATTE ENDRINGER I REPRESENTASJON- OG KONKURRANSEREGLEMENTET

  274

  Det er Forbundsstyret som har som oppgave å vedta endringer i NBTFs Konkurransereglement og Representasjonsreglement, ref § 7-1 og § 7-2 i NBTFs lov samt i Tilleggsbestemmelser og Satser.

  Forbundsstyret mottok forslag til endringer fra klubber. I tillegg har forbundsstyret, komiteer og utvalg kommet med sine forslag. Forbundsstyret har nå behandlet alle innkomne forslag og fattet sine vedtak som fremkommer i vedlegget.

  De vedtatte endringer har gyldighet fra 01.08.2018 og vi ber spesielt arrangører merke seg endringene.

  Alle vedtatte endringer er ajourført på NBTF’s hjemmeside.

  INNKOMNE FORSLAG TIL REPRESENTASJONS- OG KONKURRANSEREGLEMENTET