Valgkomiteen er konstituert -vi ønsker forslag på personer til NBTFs styre

    32

    Valgkomiteen i NBTF er nå konstituert og har påbegynt sitt arbeid med å utarbeide ei innstilling til nytt styre og andre tillitsverv i Norges Bordtennisforbund.

    I valgkomiteen sitter Kevin Johansen (leder), Siri Evensen og Atle Irgens.

    Vedlagt følger et skriv fra Valgkomiteen

     Valgkomiteen i NBTF