Valgkomitéen 2015

55

Organisasjonsutvalget jobber for tiden med å få på plass en valgkomité som skal foreslå styresammensetning for Norges Bordtennisforbund. Valget skjer på tinget i slutten av mai.

Don Alexander er leder for valgkomitéen, men vi trenger to representanter til. Vi ber om forslag fra dere, både på kvinner og menn. Vi skal ha minst en kvinne i valgkomitéen og vi prøver å få til en sammensetning slik at flere regioner/landsdeler er representert.

Forslag til kandidater sendes til Svenn-Erik.Nordby@bordtennis.no snarest mulig.

Med vennlig hilsen for
Organisasjonsutvalget

Ingvild Sorteberg (leder)
Kirsten Grutle
Ketil Nordgård
Svenn-Erik Nordby (sekretær)