UTTAKSKRITERIER LANDSLAG

  265

  UTTAKSKRITERIER LANDSLAG

  Toppidrettskomiteen (TK) har på oppdrag fra NBTF’s styre utarbeidet uttakskriterier for våre landslag. Dette har dessverre drøyd litt da vi inntil det siste har ventet på uttalelser fra vår nye hovedtrener. I tillegg til TK har både landslagstrenerne og sports-/utviklingssjef i NBTF gitt innspill.
  Landslagstrener er ansvarlig for alle uttak – det er en av arbeidsoppgavene vi har ansatt akkurat dem for. Vi forventer derfor at de også sitter med den beste kunnskapen for å gjøre disse ofte vanskelige valgene. Dette er ment som retningslinjer vi ønsker å fremheve når de skal ta sine valg.
  Dokumentet inneholder krav til spillerne som i stor grad skal utarbeides av landslagstrenerne i samarbeid med klubbtrener og spiller– det danner rammeverket.
  Som det fremgår inneholder det også noen retningslinjer for hva vi forventer av landslagstrenerne i deres kommunikasjon med spillerne og klubbtrenerne.

  UTTAKSKRITERIER OG RETTNINGSLINJER FOR LANDSLAGSTRENERE OG SPILLERE MESTERSKAP OG INTERNASJONALE TURNERINGER (GJELDER IKKE SAMLINGER)

  1. Spiller skal følge individuell treningsplan gitt av landslagstrener i samarbeid med klubbtrener. Dette skal utarbeides for alle spillerne i forbundsgruppene og evalueres kontinuerlig i løpet av sesongen. Klubbens og spillerens daglige arbeid med egen utvikling skal vektlegges.
  -Krav om treningsdagbok eller annen kommunikasjon med landslagstrener
  -Minimumskrav om antall pass i uken fastsatt av landslagstrener i samarbeid med klubbtrener (rom for periodisering)

  2. Internasjonale resultater:
  Defineres ut fra ITTF/IPTTC ranking og utvikling på denne, samt resultater i internasjonale stevner som landslagstrenerne på forhånd har pekt ut som viktige (ex: GP i Sverige)

  3. Nasjonale resultater – i prioritert rekkefølge:
  -NM: krav om deltagelse (*), topp 3 skal alltid vurderes
  -topp 8: krav om deltagelse (*), topp 3 skal alltid vurderes
  -seriespill damer og herrer (Norge og Sverige)
  -NC: krav om deltagelse (*) , topp 3 skal alltid vurderes
  -ranking: gjennomsnittet av siste 3 måneders ranking
  *med mindre annet er avtalt på forhånd med landslagstrener eller dokumentert skade (lege/behandler) – sikrer spillere som ikke blir tatt ut på internasjonale stevner muligheten til evt. å bevise at de har høyere nivå
  I klassen for funksjonshemmede skal det tas høyde for at spillerne kan tilhøre forskjellige klasser internasjonalt, og at interne resultater derfor ikke alltid har direkte relevans mht uttak.

  4. Holdninger/tilnærming til rollen som 24-timers utøver:
  -kosthold
  -søvn
  -fysisk trening/skadeforebygging
  -oppfølging av råd og innspill fra landslagstrener/ledelse
  -være en rollemodell for yngre utøvere
  -oppførsel overfor andre utøvere i gruppen
  -skal følge og rette seg etter NBTF’s regler, retningslinjer og verdier

  5. Skille mellom uttak til mesterskap og andre turneringer:
  Resultater skal ha høyere prioritering ved uttak til mesterskap. Landslagstrener skal begrunne uttak skriftlig (og offentliggjøres på NBTF’s hjemmeside) i forbindelse med mesterskap. Mulig unntak: landslagstrener skal ha mulighet til å ta ut en spiller som har potensiale til å nå NBTF’s mål (ref.handlingsplanen) på sikt, og som viser gode holdninger og treningsarbeid, selv ved manglende resultater. Her må landslagstreneren begrunne et evt uttak ekstra godt.

  6. Aktuelle spillere som ikke blir uttatt skal informeres skriftlig eller muntlig om hvorfor de ikke er tatt med:
  -manglende resultater
  -manglende holdninger
  -manglende treningsarbeid
  -info om hva som kreves av spiller for fremtidige uttak: dette skal også klubbtrener informeres om

  7. Toppidrettskommiteen (TK) med sportslig ledelse skal informeres før offentliggjøring av alle uttak til mesterskap. Dette bør også gjøres før offisiell påmelding er sendt inn der det er mulig (vel vitende om at dette ikke alltid er praktisk mulig)

  8. Aktuelle spillere skal ved sesongstart informeres om uttakskriterier og om stevner som landslagstrener ser på som viktige for uttak. Spillere som ikke blir tatt ut (på internasjonale stevner) skal gis muligheten til påmelding på egen bekostning der dette er mulig. Her må også klubbene informeres slik at noe av ansvaret for deres spillers utvikling blir prioritert også her.

  9. Mesterskap:
  Vi skal ha som mål å stille lag i alle mesterskap; senior lag EM og VM, junior lag EM og kadet lag EM. Deltagelse i lag for funksjonshemmede vurderes av landslagstrener.
  Landslagstrener i samarbeid med sportslig ledelse står imidlertid fritt til å vurdere kost-nytte verdi av å delta i single/double/mix ut i fra spillerstyrke. Her kan det evt vurderes deltagelse på egen bekostning. Midler som ikke benyttes skal brukes på andre tiltak som gir større kost-nytte verdi.

  10. Gjennomføre antidoping Norges «Ren utøver» – nettbasert kurs

  uttakskriterier-landslag-21-11-002