TD-seminar-2020-2-1.jpg

TD-Seminar i Oslo

NBTF gjennomførte det årlige TD-seminaret i NBTFs lokaler i Oslo lørdag 10. – søndag 11. oktober.

Åtte personer deltok på seminaret, som ble ledet av Øivind Eriksen. Det var fokus på evaluering av sesongen 2019/20, gjennomgang av smittevernbestemmelsene og forberedelser mot inneværende sesong. I tillegg ble situasjonen rundt årets NM for yngre i regi av Fokus BTK lørdag 31. oktober og søndag 1. november diskutert, og sist, men ikke minst, så ble «Arrangementsmanualen 2020/21» oppdatert.

Hovedmålet for TD-ene er å bidra til å løfte nivået på NM-ene, Stiga Norgescupstevnene og Stiga Norgescupfinalen.

Koronasituasjonen gjør at det er stor usikkerhet rundt den inneværende sesongen. Vi har fått en forsmak på denne usikkerheten ved at det fremdeles ikke er avklart hvordan NM for yngre om tre uker blir avviklet og hvilke klasser som spilles mv. Forhåpentligvis blir dette avklart i løpet av noen dager. Alt tyder på at vi må leve med denne usikkerheten utover vinteren 2021.

Evalueringen fra forrige sesong avdekket at det er flere punkter som kan forbedres, men en status fra siste sesong viser også at arrangørene har levert bedre arrangementer, og samspillet mellom arrangør, NBTF, TD og overdommere fungerer meget godt.

TD-seminaret ble ledet av Øivind Eriksen

Hovedfokuset inneværende sesong blir å videreføre erfaringene fra de svært gode arrangementene de siste norske seniormesterskapene og Ungdomslekene på Lillehammer.

De gode diskusjonene under seminaret i Oslo, blant annet temaene orden på «field of play», tidsskjemaet, organiseringen sluttspillet og streaming, har lagt et godt grunnlag for et nytt løft.

STIGA TTEX Norsk Tipping IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell