UTLYSNING: Sportssjef i Norges Bordtennisforbund

669

UTLYSNING
Har du lyst til å lede arbeidet med å skape en toppidrettskultur i norsk bordtennis?

Sportssjef i Norges Bordtennisforbund
Vi søker en person som skal ha ansvaret for topp- og breddeidretten i Norges Bordtennisforbund og lede vårt arbeid med å utvikle en prestasjonskultur i hele landet.

Norges Bordtennisforbund
Norges Bordtennisforbund (NBTF) ble stiftet i 1946. NBTF er en sammenslutning av alle klubber som organiserer bordtennisidretten i Norge og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). NBTFs formål er å fremme bordtennisidretten i Norge, herunder bi¬dra til samarbeid mellom NBTFs regioner, klubber og utvalg, og å representere idretten internasjonalt. NBTF er medlem av NIF, og er tilsluttet North Euro¬pean Table Tennis Union (NETU), European Table Tennis Union (ETTU) og International Table Tennis Federation (ITTF)

Vi søker en person som skal ha ansvar for NBTFs arbeid med topp- og breddeidrett, og som overordnet leder for våre landslag for ungdom, junior, senior og para. Sportssjefen rapporterer til Generalsekretæren.
Oppgaver:
Leder for NBTFs landslag for ungdom, junior, senior og para.
Faglig ansvar for landslagstrenere og øvrig støtteapparat for landslaget.
Ansvar for å videreutvikle, iverksette og evaluere NBTFs strategi for topp- og breddeidrett.
Ansvar for landslagenes årsplaner og årsbudsjett og rapportering på disse.
Sørge for god informasjonsflyt og dialog med våre klubber og regioner.
Ansvarlig for trenerutdanningen i NBTF
Ansvar for NBTFs anti-doping arbeid.
Opprettholde et godt samarbeid med Olympiatoppen, og landslag/utøvere i andre land.

Kvalifikasjoner:
Toppidrettserfaring, enten som utøver, trener eller leder.
Idrettsfaglig utdanning på Bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
Lederutdanning og/eller erfaring.
God innsikt og kjennskap til bordtennis internasjonalt
God kompetanse på strategisk arbeid.
God kjennskap til budsjettarbeid og rutiner.
God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Personlige egenskaper:
Strategisk, med evnen til å tenke langsiktig
Tydelig leder, med svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Ryddig og strukturert, med evnen til å bygge system og struktur.
Økonomisk sans, med evnen til å få mye ut av små ressurser.
Fleksibel
Selvstendig og initiativrik

Arbeidssted
Norges Bordtennisforbund har kontorer i Idrettens Hus på Ullevål stadion i Oslo, og er samlokalisert med Norges Idrettsforbund og de fleste av særforbundene.
Den rette person må regne med en del reisevirksomhet og må være fleksibel med hensyn til en normal arbeidstid og arbeidsplass. Det vil være krav til fast kontortid på forbundskontoret, og personen bør derfor være bosatt i Oslo – området.

Vi tilbyr
Spennende jobb i en liten, men ambisiøs organisasjon
Varighet: 100% stilling på åremål, 4 år
Lønn: Etter avtale.

Oppstart 1. september, eller etter avtale

Søknadsfrist: 3. april 2020

Alle søkere vil bli behandlet konfidensielt

Informasjon og spørsmål om stillingen og prosessen, kontakt:

President Christian Ibenfeldt, E-mail: iben.chris@gmail.com tlf 924 54 493
Gen.sek Svenn-Erik Nordby. E-mail: svenn-erik.nordby@bordtennis.no, tlf 900 47 625

Søknad med CV sendes Norges Bordtennisforbund svenn-erik.nordby@bordtennis.no

Sportsjef – utlysning 2020

 

Fristen går ut: 03.04.2020