UTLYSNING – REKRUTTERINGSPROSJEKT

270

Samarbeid NBTF – klubb om «Rekrutteringsprosjekt i 4 klubber»

Vi registrerer dessverre en nedgang i antall spillere i de yngre årsklasser. Mange klubber jobber godt med rekruttering, men vi opplever også ulik rekrutteringsfilosofi blant klubbene. NBTF ønsker nå, sammen med 4 klubber, å se på muligheter og konsekvenser av å rekruttere i noe yngre alder for jenter og gutter. Vårt overordnede mål er å «rekruttere, utvikle og beholde», derfor skal ikke dette prosjektet på noen måte bidra til å redusere klubbenes tilbud til og oppfølging av medlemmer i andre aldersgrupper. For NBTF totalt sett kan dette prosjektet bidra til at vi får nye og flere medlemmer i en ny, yngre målgruppe uten at det går ut over allerede eksisterende medlemmer. I dette prosjektet ser vi for oss at to og to klubber som ligger i geografisk nærhet av hverandre skal samarbeide i dette prosjektet, dette for å få maksimalt utbytte i utvikling og av kompetanse. Nærhet i beliggenhet gjør også at det er kort avstand for foresatte å reise, og dermed gir lavere terskel for ungene å spille kamper slik at vi også overholder NIFs barneidrettsbestemmelser.
Forbundet ønsker å bidra inn i et 3-årig samarbeidsprosjekt med økonomi og kompetanse, slik vi skisserer nedenfor. Denne utlysningen går bare til klubber med «egen» hall
fordi det vil nok bare være dere som har tilstrekkelig treningstid/kapasitet til å ivareta dette.
Vi håper å kunne starte opp prosjektet i august/september i år, sesongen 2020/2021.

Grunnleggende forutsetninger i klubben som ønsker å delta i prosjektet
• Klubben må ha fulltids tilgang til «egen» bordtennishall
• Klubben må ha engasjert/ansatt(e) trener(e) pr dato

Mål for klubbene pr sesong for målgruppen gutter og jenter 1.-3. klassetrinn
• Etter sesong 1; 15 barn som spiller og trener jevnlig
• Etter sesong 2; 20 barn som spiller og konkurrerer på et hyggelig nivå
• Etter sesong 3; 25 barn som spiller og konkurrerer på et hyggelig nivå

Tiltak i klubben
• Klubbene starter opp bordtennisskole for 1.-3.klassinger i slutten av august/begynnelsen av september og i januar hver sesong
• Klubben oppretter et treneregasjement som er øremerket dette prosjektet
• Klubben er forpliktet til å ha tilbud om bordtennisskole/bordtennistrening minimum fire dager i uken
• De to samarbeidende klubbene skal arrangere fire mindre turneringer i løpet av en bordtennissesong der målgruppen er 1.-3.klassinger.

Kort beskrivelse av nyopprettet trenerengasjement
• Trenerengasjement minimum 3 timer/dag – 12-15 timer/uke,
• Hovedoppgave; rekruttering, oppfølging og utvikling av 1.-3.klassinger
• Annet arbeid i klubbene kan komme i tillegg, men ikke som alternativt arbeid.
Prosjektmidler fra NBTF skal ikke gå til lønn ift coaching på NM, NC, eller trening av andre grupper. Klubbene bør opprette et nytt trenerengasjement, eller utvide et av dagens trenerengasjement til å omfatte oppgavene og fylle kriteriene i dette prosjektet.

Det inngås avtale mellom NBTF og klubbene for en prosjektperiode på 3-år
• NBTF bidrar med kr 50.000,- pr sesong til hver klubb (totalt kr 150 000,- over tre år)
• Klubben må selv gå inn med minimum kr 50 000,- pr sesong i prosjektet
• Dette er et samarbeidsprosjekt som vi evaluerer i januar og august, mht fremdrift osv.

Vi ber interesserte klubber sende en søknad basert på disse kriteriene og ta gjerne kontakt med Gen.sek Svenn-Erik Nordby dersom du ønsker en dialog om prosjektet. Søknad sendes til svenn-erik.nordby@bordtennis.no. Søknadsfrist 1. juli.

Fristen går ut: 01.07.2020