UTLYSNING: PROSJEKTSTILLING PARA-IDRETT

435

Norges Bordtennisforbund (NBTF) er et særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund. Organisasjonsmessig er bordtennis-Norge inndelt i 5 bordtennisregioner. NBTF har ca. 5000 medlemmer og 115 klubber.
Til å igangsette og følge opp tiltak og aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser (Para-idrett) vil NBTF engasjere en person i et 70 % engasjement.

Stillingens innhold
 Operativt ansvar for rekruttering
 Etablering og oppfølging av samarbeidsklubber
 Samarbeid med rehabiliteringssentre
 Følge opp Para Ung gjennom samlinger og internasjonal deltakelse
 Klassifisering av utøvere

Vi søker en person med
 Utdanning og erfaring fra tilsvarende arbeid
 Interesse og kompetanse i bordtennis
 Prosjektledererfaring
 Bilsertifikat og bil

Vi oppfordrer kvinner til å søke. Søker må også være innstilt på noe helge- og kveldsarbeid.

Personlige egenskaper
 Strukturert og selvgående
 Entusiastisk og proaktiv
 Gode samarbeideregenskaper
 Gode kommunikasjonsferdigheter og formidlingsevne
Vi tilbyr
 Et spennende og utfordrende arbeidsfelt
 1 års engasjement fra 01.09.2020, med mulighet til forlengelse
 Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 15. juli 2020

Søknad med vedlagt CV sendes til Norges Bordtennisforbund.
E-post: svenn-erik.nordby@bordtennis.no

Har du spørsmål om engasjementet, vennligst kontakt Generalsekretær Svenn-Erik Nordby på mobil 90 04 76 25.

Fristen går ut: 15.07.2020