Utlysning – Jenteprosjekt

503

Tekst: Svenn-Erik Nordby

Det er dessverre en kjensgjerning at det rekrutteres for få jenter til sporten vår. Vi ser fra tid til annen at noen klubber har lyktes godt med dette og vi håper nå at flere skal ta tak i denne positive utfordringen. Forbundet har derfor satt av midler til et jenteprosjekt som vi håper skal bidra til at noen klubber ønsker å samarbeide med NBTF om et slikt prosjekt.

Se vedlagte søknadsmal og frist som er 1. november.

UTLYSNING JENTEPROSJEKT

Fristen går ut: 01.11.2018