UTLYSNING: Generalsekretær i Norges Bordtennisforbund

665

Vår nåværende Generalsekretær går av med pensjon og i den anledning utlyser Norges Bordtennisforbund stillingen som Generalsekretær

Norges Bordtennisforbund
Norges Bordtennisforbund (NBTF) ble stiftet i 1946. NBTF er en sammenslutning av alle klubber som organiserer bordtennisidretten i Norge og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). NBTFs formål er å fremme bordtennisidretten i Norge, herunder bi¬dra til samarbeid mellom NBTFs regioner, klubber og utvalg, og å representere idretten internasjonalt. NBTF er medlem av NIF, og er tilsluttet North Euro¬pean Table Tennis Union (NETU), European Table Tennis Union (ETTU) og International Table Tennis Federation (ITTF)

Sentrale oppgaver:
Forbundets hovedoppgaver er knyttet til etterlevelse av strategi/politikk, rammevilkår og tilskuddsforvaltning. Operativt jobber forbundet innenfor utdanning og utvikling, arrangement, breddeidrett og toppidrett.
Forbundet ledes av valgt president, som er generalsekretærens overordnede.

Generalsekretæren har et overordnet ansvar for:
– Forvaltning og utvikling av organisasjonen i tråd med vedtak fra styrende organer
– Daglig ledelse av administrasjonen
– Sikre godt samarbeid med klubber, komiteer og samarbeidspartnere
– Forberede og følge opp saksgrunnlag for styret

Arbeidsoppgaver
Kommunikasjon
Anleggsutvikling
Internasjonalt samarbeid
Markedsarbeid
Saksbehandling (styrets sekretær)
Saksbehandling idrettspolitiske saker/høringer
Strategiprosesser
Internkontroll
Risikostyring
Representasjon
HR / personalansvar
Budsjett / økonomistyring
Drift forbundskontor
Digitalisering IT

Kvalifikasjoner
Utdanning på Bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
God kunnskap om norsk idrett organisatorisk
God kunnskap/erfaring fra bordtennis vil være en fordel
Erfaring med prosjektgjennomføring
Erfaring med prosessforbedring/digitalisering
Ledererfaring
Økonomiforståelse
God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Personlige egenskaper
Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
Ambisiøs og villig til å yte det lille ekstra i krevende situasjoner
Fleksibel arbeidstid

Vi tilbyr
Spennende jobb i en liten, men ambisiøs organisasjon
Lønn etter avtale
100% stilling, på åremål i 4 år
Oppstart 1. september, eller etter avtale
Alle søkere vil bli behandlet konfidensielt

Arbeidssted
Norges Bordtennisforbund har kontorer i Idrettens Hus på Ullevål stadion i Oslo, og er samlokalisert med Norges Idrettsforbund og de fleste av særforbundene. Det forutsettes at
Generalsekretæren har sitt daglige virke på Ullevål

Søknadsfrist
3.april 2020

Informasjon om stillingen og prosessen, kontakt:
President Christian Ibenfeldt, E-mail: iben.chris@gmail.com tlf 924 54 493
Gen.sek Svenn-Erik Nordby. E-mail: svenn-erik.nordby@bordtennis.no, tlf 900 47 625

Søknad med CV sendes Norges Bordtennisforbund svenn-erik.nordby@bordtennis.no

Generalsekretær – utlysning 2020

Fristen går ut: 03.04.2020