Utlysning – ETTU Youth Top 10

118

Tekst: Svenn Erik Nordby
Photo: Lars Kristian Haraldsrud

Norges Bordtennisforbund har mottatt et spennende og  utfordrende tilbud fra det Europeiske bordtennisforbundet (ETTU). Tilbudet og forespørselen går på om NBTF vil påta seg å arrangere ETTU Youth Top 10 i 2018. Dette ser vi naturlig vis på som en unik mulighet for norsk bordtennis.

Vårt forbundsstyre har derfor vedtatt at vi ønsker å påta oss arrangementet og vi står nå foran noen viktige faser i en søke- og presentasjonsprosess inn mot ETTU. Forbundsstyret har også vedtatt at vi med dette utlyser muligheten til å stå som arrangør, sammen med NBTF, til klubbene.

Vi er kjent med at det er flere interesserte klubber og personer som ønsker å bidra til å gjennomføre dette arrangementet. Det er vi glade for.

Vi har tro på at dette kan være et viktig arrangement og arbeide sammen om, samtidig som det utvilsomt vil være en sterkt motivasjon for spillere, trenere og ledere å jobbe inn mot.

Det er lenge til 2018, men ikke så lenge til 22. oktober 2016. Denne dagen skal vi presentere vårt konsept for arrangementet overfor ETTU i Budapest (under EM).

Første fase blir nå at klubber som er interessert i å arrangere sender inn en søknad til NBTF innen 10. august.

Andre fase, fra 10.- 30. august, blir en periode der forbundet er i dialog med aktuelle søkere og NBTF tar så en avgjørelse på hvor og hvem som arrangerer sammen med NBTF.

Tredje fase, fra 1. september – 20. oktober, innebærer arbeid med å lage ferdig en presentasjonen som skal vises for ETTU 22. oktober (ref vedlagte Guidelines)

Fjerde fase. Forutsett at vi får aksept for vårt konsept fra ETTU, så vil tiden frem til oktober 2018 gå til planlegging og til slutt gjennomføring.

Så litt om arrangementet.

Deltakere: Totalt 40 spillere fordelt på kadett gutter/jenter og junior gutter/jenter. ETTU står for kvalifisering og uttak og NBTF er sikret deltakelse med 4 spillere, en i hver klasse.

Andre detaljer om arrangementet fremkommer i de vedlagte retningslinjene fra ETTU og presentasjonsmalen som ETTU forventer at vi leverer iht til.

Her følger noen tilleggsopplysninger:

Vi har foreslått en foreløpig dato, som er 4.-7. oktober 2018. Overfor ETTU må vi også gi en alternativ dato.

Arrangørsted skal ligge i rimelig nærhet til internasjonal flyplass (som arrangør står arrangøren ansvarlig for transporten mellom flyplass, hotell, hall)

Antall bord: Det skal spilles på 5 bord med følgende mål: 1 bord 16×8 m, 4 bord 14×7 m. I tillegg skal det være 10 treningsbord

Gulv: Det skal være rødt bordtennisdekke (Gerflor) til alle bord

I hele prosessen, før og under arrangementet, vil det være et nært samarbeid med en Competition Manager fra ETTU som både hjelper oss, og som kvalitetsikrer arrangementet.

Søknadsfrist 10. august til NBTF. Søknaden fra klubbene skal inneholde: Sted/hall, utkast til budsjett, bemanning (antall), forventninger til NBTF og motivasjon for hvorfor dere ønsker å arrangere. Bruk gjerne presentasjonsmalen (Guidelines)  fra ETTU som disposisjon når dere lager søknaden til oss.

Det er jo lenge til 2018 så derfor vil det naturlig nok være flere usikkerhetsmomenter blant annet omkring priser på hotell, eurokurser osv, men det er likevel viktig å gjøre et overslag på dette iht de krav og forpliktelser som ligger overfor ETTU, slik at man vet hva man sier ja til.

Vedlagt følger

Vi er innforstått med at det går mot ferietid og at det kan være vanskelig å få på plass alle detaljer i en søknad, men det ber vi heller ikke om innen 10. august.

Det viktigste for NBTF nå er å få inn svar fra aktuelle arrangører, med noen fakta, så vil vi måtte ta mer detaljer med de som har meldt sin interesse i august.

Ta gjerne kontakt, i hele sommer, dersom det er noe dere ønsker svar på.

 

Fristen går ut: 10.08.2016