Utlysning av post 3-midler våren 2021

173

Etter et tøft år med korona ønsker vi å gi klubbene og regionene mulighet til å kickstarte ny sesong ved å lyse ut post-3 midler til prosjekter i klubbene og regionene.

Kriterier for klubb/region-prosjektenes innhold er at de må knytte seg til tiltak for barn, ungdom, bredde eller kompetanse. For øvrig har vi besluttet at det skal ligge svært få kriterier eller retningslinjer til grunn for å kunne søke og få tildelt post-3 midler. Det er med andre ord opp til klubbene/regionene selv å lage de gode prosjektene. Vi har også egne midler øremerket parabordtennis som det er mulig å søke på, enten som et eget paraprosjekt eller som en del av et annet prosjekt.

Hver klubb/region kan søke om inntil to prosjekter med et stipulert budsjett som ligger mellom kr 10 000 og 60 000.

Søknadsfrist 1. juni. Søknadene sendes til: martegrutle.aasebo@bordtennis.no  

Krav til søknaden:
– Tydelig definert prosjekt med sikte på å oppnå et ønsket og relativt konkret mål/resultat
– Prosjektet må være rettet mot barn, ungdom, bredde, kompetanse eller verdiarbeid.
– Enkelt, men realistisk budsjett

Eksempler på prosjekter det kan søkes på er:
– Rekrutteringstiltak
– Beholde ungdom i idretten
– Kompetanseheving for trenere/ledere/dommer og andre
– Integrering av underrepresenterte grupper
– Paraprosjekter

Utstyr dekkes normalt ikke av post 3-midler.

Vi vil ha en løpende dialog med alle klubber/regioner som får støtte for å kunne sjekke at prosjektene kommer i gang som planlagt og for å holde oss orientert om hvordan det går. En slik dialog vil også gi oss mulighet for å kunne gi råd og veiledning underveis dersom dere har behov for det. Midlene skal brukes/utbetales i 2021, og ønsket oppstart for prosjektene er derfor innen 30. august. Det må avgis en sluttrapport som beskriver om klubben/regionen oppnådde sine mål og resultat med prosjektet.

Kontaktpersoner:
Marte Grutle Aasebø: martegrutle.aasebo@bordtennis.no
Bastiaan Burgering: parabordtennis.norge@gmail.com

Fristen går ut: 01.06.2021