UTGIFTSFORDELING SESONGEN 2017-2018

323

Styret i Norges Bordtennisforbund har bestemt at det skal være utgiftsfordeling i årets Eliteserien, 1.divisjon, 2.divisjon og Dameserien.

Nytt fra og med denne sesongen er at klubbene ikke lenger behøver å sende inn noen oversikt over sine utgifter i seriespillet.

NBTF vil foreta beregninger av reisefordelingen ut i fra terminlista etter de regler som er angitt nedenfor.

Det er 1 unntak fra dette:

De klubber som har hatt dommerutgifter bes sende inn oversikt over dette til bengt.paulsen@bordtennis.no

NB!  Dommerutgifter levert etter 20.04.2018 vil ikke bli tatt med i utgiftsfordelingen.

Henviser til nye regler for utgiftsfordeling sesongen 2017-2018:

Gjelder: Eliteserien, 1.divisjon, 2.divisjon, Dameserien
Definisjon: Ordet «godtgjøring» nedenfor menes at beløpet benyttes inn til kostnadsfordeling seriespill. De får altså ikke refundert dette beløpet i sin helhet. 
Avregning: 
Klubbene behøver ikke sende inn noe som helst av bilag her, heller ikke ta vare på kvitteringer. Alt kan beregnes av en sentral person kun ut i fra terminliste/spilleplan og kan dermed gjøres på en kveld for hele sesongen.
Hvorfor reglene endres:
 Det skal gjøres enklere å gjennomføre og å forstå. Reglene skal oppfattes mest mulig rettferdige. Ingenting skal igjennom NBTF.

Regler for hva som automatisk inngår i utgiftsfordelingen

FLYBILLETTER:
Kategori 1 flyplasser:
 Gardermoen, Torp, (Rygge), Bergen, Stavanger, Trondheim,
Kategori 2 flyplasser:  Volda (Kristiansund), Bodø, Harstad/Narvik lufthavn Evenes, Stord og Tromsø.
Reiser fra/til Kategori 2-flyplasser er dyrere enn billettene til kategori 1-flyplassene og får litt høyere godtgjøring.
Standard sats på reiser tur/retur Kategori 2-flyplasser er 1500,-  For Kategori 1-flyplasser er det 1.000,- per person.
Det godtgjøres uansett for 5 personer i Eliteserien
1.divisjon og 2.divisjon godtgjøres kun 4 personer.
Dameserien godtgjøres med 4 personer (3-manns lag).

NB! Vi ser ikke på hvor spillerne faktisk reiser fra, kun hvor klubben er geografisk.

Hvis uventet kampslutt gjør at nye flybilletter må kjøpes så godtgjøres ikke dette. Det vil nemlig komplisere beregningene og gjøre det mer skjønnsmessig.
Overnatting kvelden før kampdagen godtgjøres. Godtgjøring av overnatting etter siste kampslutt godtgjøres aldri uansett hvor sent det blir.

Eksempel: Reiser et lag i eliteserien dermed fra Bergen til Oslo med kun 4 mann så får de allikevel godtgjort: 5.000
Satsene nevnt ovenfor er altså tur/retur samlet.

BILREISER
Det godtgjøres statens satser pr km først etter 300km. Kun 1 bil pr lag godtgjøres.
Klubblokale til klubblokale er reiseavstand.

LEIEBIL
Hvis naturlig med flyreise så godtgjøres det ekstra med kr 1.000 pr dag samlet for laget.
Dette er ment for ekstrautgifter vedrørende leiebil, kollektivtransport eller taxi. Har man ingen slike utgifter når man har hatt flyreise, fordi man for eksempel blir hentet til/fra flyplass, så får man allikevel godtgjort kr 1.000,-

HOTELL/OVERNATTING
Det godtgjøres kr 700 pr person pr natt. Det godtgjøres overnatting natta i forkant. Natt etter kamp dekkes ikke, fordi det vil komplisere beregningene og gjøre det mer skjønnsmessig. Overnatter man privat så får man allikevel godtgjort hotellsatsene.

DOMMERUTGIFTER
Dette skal godtgjøres og dermed skal inn i utgiftsfordelingen.

SLUTTSPILL
Samme regler som grunnserien. Betraktes som ordinære kamper mhp utgiftsfordeling.

UNNTAK
Stavanger-Bergen er en distanse som er litt spesiell. Om det skal benyttes fly eller kjøres med bil er her ikke enkelt å avgjøre. Denne turen godtgjøres derfor som en Kategori1-flyplass-tur med tilhørende regler for de andre utgiftene.

 

Fristen går ut: 20.04.2018