Undersøkelse – Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

139

Tekst  Svenn-Erik Nordby
Foto    Ghassan Chaer

På oppdrag for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité gjennomfører Oslo Economics (OE), i samarbeid med Beitostølen helsesportsenter (BHSS) en studie av idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. Hensikten med studien er å undersøke:
• Hvilke behov har mennesker med funksjonsnedsettelser (og deres pårørende) for informasjon, aktivitetstilbud og oppfølging for at de skal delta i idrettslag?
• Hvordan tilfredsstiller dagens informasjon og aktivitetstilbud behovene til mennesker med funksjonsnedsettelser?

Målgruppen for studien er mennesker med bevegelseshemning, synshemning og/eller utviklingshemning og deres pårørende. Vi ønsker å få innspill fra både de som driver med idrett i dag, de som har drevet med idrett tidligere og de som aldri har drevet med idrett.

Klikk på lenkene for å delta:
• Mennesker med funksjonsnedsettelser over 16 år: https://response.questback.com/osloeconomicsas/bu6ktnnsvf
• Foreldre/foresatte til mennesker med funksjonsnedsettelser: https://response.questback.com/osloeconomicsas/emvwhybmim

Undersøkelsen tar 10-20 minutter å besvare, og det hadde vært veldig fint om undersøkelsen kan svares på innen 15. april.

Hvis du er forelder til én eller flere i målgruppen som er over 16 år og som kan tenke seg å svare på undersøkelsen, ber vi deg videresende denne mailen til vedkommende! Undersøkelsen er utformet med en funksjonalitet som gjør at blinde/svaksynte kan gjennomføre undersøkelsen.

Nærmere veiledning til hvordan spørsmålene skal besvares, samt hvordan hensyn til personvern ivaretas gis inne i selve undersøkelsen. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å avslutte undersøkelsen og fortsette ved et senere tidspunkt. Undersøkelsen må fullføres når den påbegynnes.

Har du spørsmål til studien eller til spørreundersøkelsen, er det bare å ta kontakt med Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics på e-post (ens@osloeconomics.no) eller telefon (412 96 144).

Norges Bordtennisforbund oppfordrer naturlig vis alle som har mulighet, til å svare på denne undersøkelsen. Vi håper at svarene og kunnskapen den endelige rapporten gir oss skal bidra til at vi legger til rette for enda bedre aktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelser.