Treningsdagbok for Bordtennis

  275

  NBTF har i samarbeid med Olympiatoppen laget en egen treningsdagbok for bordtennis.

  Treningsdagboken kan du laste ned gratis ved å bruke linken under her:

  http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/trening/treningsdagbok/page559.html

  Registrer deg og logg deg inn. Se at det finnes noen nettlesere den ikke fungerer på.

  OLT-Dagbok heter appen du kan laste ned til telefonen din. Denne koster ca: 30 kr.

  Appen er ment til å registrere trening og ikke mer enn det. Alle finesser, planer, statistikker m.m må du inn i programmet på PC/Mac for å kunne bruke.

  Tanken bak treningsdagboken er at alle skal bli flinkere og mer oppmerksom på hva de gjør på trening og hva de skal lære av hver trening. Så i stedet for å registrere hver øvelse du gjør, så skal heller hver eneste øvelse ha et tema uansett hvilken øvelse. Du SKAL ha et mål med øvelsen og ikke bare gjennomføre den fordi planen eller treneren sier det.

  Første kolonne er oppvarming/avslutning – her kan dere føre løping og uttøying eller annet du gjør. Varer oppvarmingen lenger en 30 minutter og inneholder noe spesifikk fysisk trening kan dette føres inn i de riktige kolonnene.

  De neste kolonnene har overskriften Bordtennistrening, her fører dere inn antall minutter dere har benyttet i hver kolonne. Kamper i konkurranse kan være vanskelig å føre, så jeg foreslår at alle best av 5 settskamper føres med 20 minutter i denne kolonnen. I tillegg fører dere oppvarming og innslaging i de riktige kolonnene.

  Så kommer det 3 overskrifter som heter Styrke,Utholdenhet og Spenst/Basis/Annet. Her tenker jeg at dere må avklare med trener/landslagstrener om hva som skal føres og hvordan.

  Neste overskrift er Teknikk/Taktikk
  Her er det valgt ut 14 kolonner hvor dere kan føre det temaet som dere har valgt ut skal være hovedtema for øvelsen. Før inn minutter når dere kjører øvelsen og når medspiller kjører øvelsen. Bak inn forklaring fra trener, refleksjon og drikkepauser, totalsummen i disse 14 kolonnene skal være lik den som står i kolonnene for Bordtennis trening og Kinatrening/Robot. Hvis du har noen temaer du jobber med i kamper på treningen så KAN disse også føres opp.

  Så kommer det to summeringskolonner som det er viktig at dere får til å stemme overens med hverandre. Den første er antall minutter spesifikk bordtennistrening mens den andre er totaltrening uansett hva du har gjort.

  De siste 4 kolonnene er din egen bedømming av økten. Her skal dere gi dere selv en karakter fra 1-10 på Konsentrasjon, Refleksjon, Fighting/Spirit og Dagsform. 3 av de er vel ganske åpenbare, mens refleksjon skal være din bedømmelse av hvor dyktig du har vært til å registrere, og tenke over det du har gjort, og om du har klart og ta med deg noe lærdom fra dette.

  I kommentarfeltet kan du skrive ned ting som har innvirket på treningen f.eks treningspartner, noe som fungerte bra eller mindre bra.
  I dette feltet kan du også føre inn alle kamper du spiller og eventuelle taktiske ting å gjøre mot hver enkelt. Bare husk å bruk samme benevning hver gang på spiller, så kan dette søkes etter i etterkant. Da kan du få opp alle dine kamper mot denne spiller og kommentarer til disse. Det kan da være smart og skrive datoer for kampene slik at det blir lettere å finne de riktige.

  Klikker du på datoen i dag får du opp et bilde med mange funksjoner, her tenker jeg at det kan være reelt å føre inn om du har vært syk, skadet eller hatt reisedag.

  Klikker du på kontakter, så kan du søke opp treneren din slik at han kan følge med og kommentere treningen din. Det samme kan en med trenerlisens gjøre, men treneren er nødt til å ha en lisens som visstnok koster ca: 900 i året. Er du tilknyttet NBTF sine landslag på noen måte, så kan du få denne dekket av Olympiatoppen.

  Nederst på siden er det to kommentarfelt hvor utøver kan kommentere i det ene og treneren kan kommentere i det andre. Meningen er at dette skal bli et levende medium hvor det kan kommuniseres godt og ofte.

  Når dere begynner å bruke den, så vil dere se at det finnes masse muligheter for statistikk, her får hver enkelt finne frem og se hva de synes er relevant.

  Antall økter dere ønsker å ha ligge fremme går også an å justere.

  Dette får være en start, dette er nytt også for oss, så det vil nok komme endringer og masse lærdom etterhvert. Har du spørsmål angående treningsdagboken nå til og begynne med, kan de rettes til Jan Bergersen på kjenslan@yahoo.no eller Facebookchat. Er det spørsmål om trenerlisenser osv. så kontakt forbundskontoret.

   

   

  IMG_1024