Trenerutdanning og kompetanse

KOMPETANSEBYGGING OG UTDANNING FOR TRENERE

Rekruttering, utdanning og videreutvikling av trenere er et prioritert satsningsområde i Norges Bordtennisforbund.

VI TILBYR FØLGENDE KURS FOR TRENERUTDANNING:

 • Klubbtrener
 • Trener 1
 • Trener 2

I tillegg til kursene arrangerer Norges Bordtennisforbund flere tema-baserte seminarer gjennom sesongen. Innbydelse til seminarene blir lagt ut fortløpende på våre hjemmesider.

 

KLUBBTRENER

Formålet med kurset er å lære å tilrettelegge og organisere bordtennisaktivitet for barn og ungdom (voksne), samt tilegne seg generelle basiskunnskaper om bordtennis.

TEMAER:

Velkommen til bordtennisen, basis treningsledelse, basis treningsplanlegging, grunnleggende teknikker og balltilvenningsaktivitet – øvelser.

Kurset er på 4 timer.

 

TRENER 1

Kurset er første trinn på trenerløypa og retter seg mot aktivitetsledere, nåværende og tidligere aktive utøvere, ungdommer, voksne og foreldre / foresatte med kjennskap til idrett som ønsker å bli trenere for barn og ungdom. Nedre anbefalt alder for kursdeltaker er 16 år.

Man bør ha erfaring fra klubb, spiller, trener eller leder. Alternativt gjennomgått NBTF klubbtrener / BT-skolen.

Mål med Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å:

 • Gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter.
 • Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøverne på et grunnleggende nivå.
 • Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Hovedfokus legges på barn og unge i alderen 8-15 år.

Treneren skal ved fullført kurs ha tilegnet seg:

 • Inngående praktisk og teoretisk kunnskap om bordtennismetodikk for barn og unge.
 • Kunnskap om sentrale prinsipper for trening innen bordtennis, rettet mot barn og unge.
 • Ferdigheter i å planlegge, tilrettelegge, veilede og lede treningsarbeid på en konstruktiv og variert måte i tråd med idrettens verdigrunnlag

TEMAER (10 MODULER):

Bordtennisfamilien (hvordan organisasjonen er bygget opp), lek med ball / tilvenningsøvelser, tekniske basisferdigheter (teori og praksis), trenerrollen, generell treningslære, treningsplanlegging, materialkunnskap, bordtennis for funksjonshemmede og treningsplanlegging (eksamen).

I tillegg skal kursdeltakeren gjennom temaer via e-læring: Aldersrelatert trening, idrett for funksjonshemmede, idrett uten skader, trenerrollen, barneidrettes verdigrunnlag og førstehjelp.

Kopi av kursbevis (fra e-læring) sendes NBTF når kursene er gjennomført.

Krav for å bli autorisert som Trener 1 i bordtennis:

 • Minimum fylt 16 år
 • Aktiv deltagelse på 90 % av undervisningen
 • Gjennomført obligatorisk praksis 45 timer
 • Godkjent «eksamen»
 • Godkjente e-læringskurs

PRAKSIS:

Deltagerne skal i etterkant av kurset gjennomføre 45 timer praksis på klubbnivå. Når dette er gjennomført sendes det en bekreftelse fra leder eller hovedtrener i klubben på at dette er gjennomført.

Hensikten med praksisen er å gi kursdeltakerne erfaring med instruksjons- og treningsarbeid.

KURSBEVIS:

Kursbevis utstedes av NBTF og tildeles deltakerne etter endt godkjent kursdeltakelse.

Kurset er på 45 timer (kurslære + e-læring) + 45 timer praksis i klubb (1 undervisningstime = 45 minutter).

 

TRENER 2

Ny plan for trener 2 er under utarbeidelse.

TRENER 2-OPPGAVER:

For de som er interesserte, vil innleverte oppgaver fra tidligere trener 2-kursdeltakere ligge på venstremenyen.