Trener 3 kurs

  135

  Norges Idrettsforbund er i disse dager i gang med å arrangere felles kurs for alle idretter på trener 3 nivå. 48 deltagere fra 9 særforbund har fått plass på kurset. Gundars Rusis er med på kurset som eneste fra bordtennis. Maciej pietkiewicz og Sindre Åteigen hadde også fått plass på kurset, men meldte forfall. Maciej har samlingsuke på sentret og forberedelser til EM denne uken og fikk det ikke til å klaffe tidsmessig. Sindre har en stor daglige belastingen med jobb i klubb og studier og fant ikke tid til å delta.

  Temaer som tas opp på kurset er følgende:
  Mål/strategi prosesser, idrettscoaching, idrettspsykologi, idrettsernæring, kompetanse analyse og kompetanse plan.
  Forelesere fra OLT.

  Kompetansemål trener 3 – Trenerløypa:

  Idrettscoaching:
   Ha kjennskap til og kunne anvende idrettscoaching for å gjennomføre systematiske utøversamtaler individuelt og med lag.
   Være i stand til å praktisere situasjonstilpasset ledelse.
   Evne til å skape selvstendige utøvere.
   Videreutvikle kommunikasjonsferdigheter.

  Idrettspsykologi:
   Være i stand til å anvende relevante mentale treningsteknikker.

  Idrettsernæring:
   Ha en helhetlig forståelse for ernæring i forbindelse med prestasjon og restitusjon.

  Strategi- og målprosesser:
   Være i stand til å lede gode strategi og målprosesser og kunne forstå og benytte aktuelle verktøy for dette.
   Kunne organisere en treningsgruppe sett opp imot utøverens målsetting.
   Utvikle 24-timersutøveren med balanse mellom trening/konkurranser og andre arenaer.
   Kunne utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle.

  For å få autorisasjon som Trener 3 må deltakerne ha:
   Oppnådd gitte kompetansemål.
   Deltatt på minimum 80% av undervisningen.
   Gjennomført praksis.
   Bestått eventuelle innleveringer eller lignende som særforbundet krever: