Trener 1 kurs – avlyst/utsatt

    73

    Årets trener 1 kurs som skulle gått i juni, må dessverre avlyses/usettes på grunn av Corona.

    Om det blir mulig å finne datoer i løpet av høsten 2020, satser vi på å avvikle kurset da.

    Jobber med en løsning, så alle som ønsker å ta kurset kan gjennomføre E-læringen (15 timer) på forhand. Kommer tilbake med info om dette.