TONE FOLKESON MINNEFOND

Den 13. januar 1985 opplevde norsk bordtennis sitt største tap noensinne. Trafikkulykken i Spania med det norske landslaget krevde Tone Folkesons liv, og med henne ble en epoke i norsk dame­bordtennis brått avsluttet.

For de av oss som personlig kjente Tone føles det riktig, ogviktig, og ikke glemme alt det positive som Tone sto for som bordtennisspiller, student under utdanning, og venn.

Nye bordtennisungdommer kommer til uten at de kanskje kjenner til de kvaliteter som gjorde Tone til en ener, kvaliteter som alle bør se opp til. Gjennom flere år som landslagstrener hadde jeg Iært Tone å kjenne som en målbevisst, seriøs og glad jente.

I ettertid har enkeltepisoder festet seg i min hukommelse, episoder som beskriver Tone slik hun var og hvorfor hun blir husket. Det er episoder som dreier seg om hvordan hun under lange trenings­samlinger, som den eneste, tok fram matematikkbøkene i stedet for å slappe av med en videofilm. Det er jenta som ikke glemte sin “gamle” trener, men sendte kort hjem fra ferietur i syden. Og det er jenta som satte krav til sine trenere og ledere slik at også de måtte skjerpe seg og vokse med oppgavene.

Tone var dermed sterkt delaktig i å Iøfte Iandslaget fra en tidligere ‘turisttilværeIse”, til et lag som ble tatt seriøst av våre motstandere.

Tone hadde det i seg som skulle til for å bli en ener ved bordtennisbordet. Samtidig som hun gjorde det bra på skolen tok hun seg også tid til å pleie forholdet til gode venner og venninner utenfor bordtennismiljøet.

Det er disse kvaliteter vi håper skal leve videre i minnet om Tone.

Svenn-Erik Nordby

Fondets etablering og status

Det ble derfor i sin tid opprettet et minnefond som bærer Tones navn.

Fondsstyrets målsetting har hele tiden vært å opparbeide et fond på kr 100 000,-. Det målet ble nådd i desember 1995. Rentemidlene fra fondet skal hvert år avsettes/tildeles aktiviteter til fremming av jentebordtennis.

Vi håper flere er med ogbidrar til en fortsatt vekst i fondet. Benytt bankgiro: 5134.06.05989

F o m 1998 er tildeling til ”Årets beste jenteklubb” foretatt under NM for yngre, på bakgrunn av de kriteriene som NBTFs styre har vedtatt, se nedenfor.

 

Kriterier for å bli “Årets beste jenteklubb”:

Plassering

Aktivitet:                                     1 2 3
Antall pikespillere som har Iøst lisens 12 8 4
Antall deltakere (jenter) i NM for yngre 12 8 4
NM-plassering: Jenter lag 12 8 4
NM-plassering: Jenter single, 15 år 12 8 4
NM-plassering: Jenter single, 13 år 12 8 4
NM-plassering: Jenter double (per spiller) 6 4 2
NM-plassering: Mixed double (per spiller) 6 4 2
X