Tingdokumenter 2015

44

Vedlagt følger Årsberetning og Tingdokument for NBTFs Ting som avholdes på Ullevål stadion i Oslo 30.-31. mai.
Dokumentene vil bli trykket opp og distribuert på Tinget.

Vil med dette også informere om at Tinget holdes i Solskjærlosjen på UBC, Ullevål.
Dere kan bruke inngangen fra Thon Hotell, der vil det være henvisning til der vi skal være

Vedlegg

Fil Filstørrelse
pdf nbtfs-tingdokument-2015 4 MB
pdf nbtfs-arsberetning-2013-2014 14 MB