Tildeling av utmerkelser i NBTF

72

b-72-nm-eldre-jr-lag-herrer-2015

NBTF tildeler utmerkelser til personer, som over tid, har gjort en innsats på ulike organisatoriske nivåer for norsk bordtennis. Nå henstiller vi til deg om å komme med forslag på kandidater.

Nedenfor følger statuttene for de forskjellige utmerkelser vi har i NBTF. Vennligst send forslag på kandidater der dere oppgir følgende informasjon til oss om kandidaten.

Hvilken utmerkelse ønsker dere at personen skal innstilles til?
Navn:
Alder:
Klubb:
Begrunnelse:

Vi ber om at forslagene sendes til: svenn-erik.nordby@bordtennis.no innen 25. februar.

UTMERKELSER

§ 8-1 ÆRESMEDLEMSKAP
Personer kan bli utnevnt til æresmedlem av NBTF for helt spesielle fortjenester for norsk eller internasjonal bordtennisidrett.
Æresmedlemmer av NBTF utnevnes av Tinget med 4/5 flertall, etter forslag fra Styret.

§ 8-2 HEDERSTEGN
Hederstegnet er innstiftet av Tinget den 10. mars 1951. Bestemmelsen gis tilbakevirkende kraft til NBTFs stiftelsesdag den 23. mars 1946.
Hederstegnet tildeles:
Aktive norske spillere ved oppnådde 25 poeng

Styret kan med 4/5 flertall, tildele hederstegnet til:
– Personer som har gjort en fremragende innsats for bordtennisidretten, nasjonalt eller internasjonalt.
– Utenlandske statsborgere for spesielle fortjenester for norsk, Nord-Europeisk eller internasjonal bordtennisidrett.

§ 8-3 NBTFs KRYSTALLVASE
NBTFs krystallvase kan av Styret tildeles personer for god tjeneste for bordtennisidretten, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

§ 8-4 NBTFs MINNERACKET
NBTFs Minneracket kan av Styret tildeles personer som har utført et godt arbeid for  bordtennisidretten.

Mh
Norges Bordtennisforbund
Svenn-Erik Nordby
Gen.sek