Tildeling av NBTF arrangementer sesongen 2018-2019

567

Tekst og foto: Ghassan Chaer

På sitt styremøte 04.05.2018, vedtok forbundsstyret følgende tildeling av NBTF – arrangementer for sesongen 2018-2019:

Tildeling av NBTF-arrangement sesongen 2018/19

NM Senior:  B-72
NM Eldre Junior: Fokus BTK
NM Junior: Fornebu BTK
NM Yngre: Oppegård
NM Veteran: Heros
Norgescup1: Fokus BTK
Stiga Norgescupfinale: Skien BTK

Da står vi igjen med NorgesCup2 og NorgesCup3.

B72 har søkt på begge og vil få tildelt minst 1 av disse.

Vi ønsker imidlertid en uke eller to for å undersøke om en annen landsdel kan påta seg 1 av disse. Hvis ikke tildeles B-72 begge.

Vi benytter anledning til å takke alle som har søkt arrangementer sesongen 2018 – 2019.