Styrereferater fra Region Øst siste årsmøteperiode

35

Her er vedlagt referatene fra de fire styremøtene i Region Øst siste årsmøteperiode (tidligere utsendt klubbene direkte pr. epost). Det siste styremøtet vil finne sted 3. mars, etter fristens utløp for søknader om tilskudd til tiltak i klubbene 1. mars. Disse vil bli behandlet og kunngjort på nettsidene før årsmøtet 10. mars.

Innkallingen til årsmøtet med årsberetning/regnskap vil bli sendt klubbene og lagt ut på nettsidene 10. februar.

Mvh Runar Todok,
Styreleder Region Øst