Styreoppdatering

  449

  Tekst  Christian Ibenfeldt
  Foto    Ghassan Chaer

  Det har de siste månedene vært hektisk møtevirksomhet både i forbundsstyret og i NIF. Koronasituasjonen har satt vår verden litt på hodet, og beslutninger må tas fortløpende etter hvert som Norge gradvis åpnes opp igjen for drift. Vi har heldigvis kommet så langt nå at «vanlig» trening skal være mulig for de fleste (der hallene er åpne), så lenge vi holder oss til smittevernsreglene. Og jeg oppfordrer selvfølgelig alle til å fortsette med tiltakene slik at vi ikke risikerer å måtte stenge ned igjen!

  NIF-møtene omhandler ikke uventet hovedsakelig saker relatert til pandemien vi alle står oppe i nå. Redningspakker som treffer dårlig, inntekter som forsvinner, smittevernsregler og tolkninger, hvordan opprettholde rekruteringen og den daglige klubbdriften… de andre idrettene sliter med det samme som oss.

  Forbundsstyret har i perioden hatt en rekke saker oppe, og vi har benyttet oss av mulighetene som byr seg med digitale møter. På den positive siden av denne pandemien (hvis vi kan si at noe er positivt med den) kan vi i hvert fall si at det har blitt lettere å samles fort og effektivt, og vi kommer nok til å benytte denne formen for møter mer fremover – også når det ikke lenger er strengt tatt nødvendig. Hyppigheten på møtene har gått opp, noe som har vært nødvendig i disse tider, men vi har samtidig spart mye tid og ressurser på å holde oss hjemme.

  Terminlisten fikk seg en alvorlig knekk i sesongavsluttningen. Vi ble nødt til å avlyse bl.a 3 NM (yngre, junior og veteran) og Stiga-liga finalen (se egen artikkel). Spesielt NM for yngre satt langt inne og var trist å måtte kaste inn håndkledet. Neste sesong er satt opp og er foreløpig et «best case» scenario: Per i dag vil vi nok kunne gjennomføre seriespill og (veldig) små turneringer, men håper fortsatt på at vi kan samles flere etter sommeren så vi får gjennomført de større konkurransene også.

  Det er også foretatt noen endringer i konkurransereglementet (se egen artikkel) som vil gjelde fra neste sesong.

  I tillegg til korona-relaterte problemstillinger, har utvilsomt mye av fokuset i styrets arbeid den siste tiden vært på ansettelse av ny generalsekretær og ny sports-og utviklingssjef. Sektor organisasjon har ledet arbeidet med hjelp av god «ekstern» hjelp fra tidligere styremedlem Olav Haraldseid som har mye kompetanse på dette området. Vi har hatt spennende og gode kandidater som har vært igjennom både tester og intervju, og vi er nå inne i sluttfasen på denne prosessen. Styret har vedtatt sektorens innstilling, som har fått fullmakt til å forhandle frem avtaler med de to innstilte personene. Vi kommer i ganske nær fremtid med en egen sak/artikkel på dette.

  Til slutt en liten tanke rundt både rekrutering og det å beholde «gamle» medlemmer. Selv om det er spesielle tider og vi foreløpig er begrenset til hvor mange vi kan samle samtidig, byr kanskje denne sommeren på noen nye muligheter. De fleste av oss må i år belage oss på ferie i eget land. For de som har tilgang på hall: hvorfor ikke utvide den tradisjonelle klubbsesongen og tilby trening til barn og unge også i perioden der vi vanligvis tar litt fri?