Styremøte NBTF tirsdag 19.april 2016.

25

Tekst: Erik Lindholm

Styremøte NBTF tirsdag 19.april 2016.
Sted: telefonmøte

Sak 09/16: Godkjenning av protokoll forrige styremøte Siden dette var et telefonmøte så ble vi enige i å vente med det til neste styremøte 30.mai. Årsak er at en slik styreprotokoll også skal fysisk underskrives av alle tilstedeværende styremedlemmer for å godkjennes.

Sak 10/16: Tildeling av arrangement for sesongen 2016-17

Styret vedtok i dagens møte hvilke klubber som har fått tildelt mesterskap og Norgescuper for sesongen 2016/17. Prosessen videre er at først skal disse klubbene tilskrives fra NBTF og deretter legges dette ut som artikkel på vår hjemmeside.

Sak 12/16: Vårt forhold til NETU Norge har vært i førersetet de siste 14 år her. Vi får signaler på at NETU fortsatt ønsker at Øivind Eriksen skal fortsette som president her og tilsvarende administrativ støtte av Svenn-Erik Nordby som generalsekretær. For noen år siden ble det besluttet at NETU ikke skulle ha noen egen økonomi, bla pga arbeidet med regnskapsførsel og revisjon. Dette innebærer at landet med presidenten bærer kostnader rundt hans reiser som representant for NETU. Arrangørlandene av hovedmesterskapet bærer kostnad rundt opphold for 1 delegat fra hvert land pluss President og Gen.Sekr, slik vi gjør ved årets mesterskap på Fornebu i mai. Vervene innebærer en del arbeid for begge.

Vedtak: Vi vedtok at vi nå ikke lenger ønsker å ha disse vervene. 12 år er nok og andre land bør nå ta over.

Sak 13/16: Stipend til funksjonshemmet utøver Vedkommende skal flytte til Oslo for å øke satsningen. Vi vedtok å innvilge 25.000,- for å dekke deler av de utgiftene dette medfører. Dette er likt sektor Toppidretts forslag som ble laget i samråd med landslagstrener for vedkommende. Beløpet dekkes inn innenfor budsjett sektor Toppidrett.

Sak 14/16: Regionsledermøte lørdag 21.05 Dette er et møte hvor lederne fra hver av de 5 regionene samles for å diskutere sin organisasjon og sitt arbeid. Denne gang er det fokus på om dagens regionsinndeling er fornuftig og egen stor temabolk på «hvordan bli flere». På punktet «hvordan bli flere» vedtok styret i dag at vi også inviterer et par andre ressurspersoner i miljøet som har gode ider på dette. Sektor Bredde kontakter disse personene.

Sak 15/16: ETTU Youth Top 10 ETTU spør oss om vi er interesserte i å arrangere et slikt mesterskap i 2018. Vi vil da få friplass for noen av våre egne spillere her, 1 spiller i hver av de 4 klassene. Foreløpig usikre beregninger tyder på et underskudd på et slikt arrangement på 60.000-80.000. En del utgifter betales av ETTU og det er med i regnestykket. Tallene er kanskje litt bedre enn det ettersom et slikt stevne vil kunne erstatte et tilsvarende utenlandsstevne våre beste yngre spillere ville ha dratt på i stedet for. Kanskje vi snakker om 20.000 spart på det, slik at vi snakker om 40.000-60.000 reelt sett.

Det bør vurderes forbundssamlinger og annet i sammenheng med arrangementet slik at flest mulig av våre yngre spillere får overvært dette og sett nivået på de beste i Europa i yngre årsklasser.

I denne saken er styret delt i sin oppfatning. Hovedinnvending er at NBTF har stram økonomi. Foreløpig er det 4 styrerepresentanter som stemmer Nei og 3 som stemmer Ja.

Vi har enda litt tid på oss før vi svarer ETTU sin ledelse på dette. Styret ble enige i at sektor Toppidrett ser mer på hvordan et slikt underskudd kan bli dekket inn under sektorens eget budsjett. Sektoren ble bedt om å lage et «tenkt» budsjett for 2018 basert på dagens tall og inkludert ny trenerstruktur hvor denne inndekningen blir synliggjort. Deretter tar styret en endelig beslutning litt ut i mai måned.

Sak 4.1 Rapport fra President NETU veteranmesterskap arrangert av Fjell og Heros ble meget bra gjennomført. Vi gratulerer klubbene med innsatsen her.

Sak 4.1 Rapport fra Gen.Sekr

Regnskapsrevisjon og kontrollrapporter for NBTF er nå gjennomgått av NIF. De er alle godkjent uten anmerkninger.

Annet Sektor Toppidrett sier de er godt i gang med søkerprosessen rundt nye landslagstrenere med hovedfokus på hovedstillingen. Flere spennende søkere har meldt sin interesse.

Neste styremøte Neste styremøte er vedtatt mandag 30.mai 2016 kl 17 på Ullevål.