Referat styremøte og regionsledermøte i Halmstad fredag 4.mai

359
NBTF regionsledemøte i Halmstad fredag 4/5-2018

Tekst: Erik Lindholm
Foto: Ghassan Chaer

Dette er siste styremøtet vi har denne sesongen.

Regnskap 2017 og budsjett 2017
Natt til styremøtet fikk vi Post2 – og Post3 tallene fra NIF for 2018.
Post2: vi får snaut 10.000 mer å rutte med enn tidligere budsjett.
Post3: ca 90.000 mindre enn budsjettert.
Summert betyr det ca 80.000 mindre enn budsjettert.

Aksjon:  Liv Sæther og Svenn-Erik Nordby ser på hvor det skal dekkes inn.

Forslag til endringer i Konkurransereglementet
Her kommer det ut egen artikkel på hjemmesiden  på våre vedtak. Vi behøver litt tid til å renskrive dette før det legges ut. Forslag som ikke vedtas skal ha en begrunnelse. Dessuten skal Lovkomiteens kommentarer tas med. Vi prøver å være raske med å få det ut. Det er 1 endringsforslag vi ikke har avklart ferdig enda, men det regner vi med å avklare raskt. Det er forslag 19/22 til Konkurransereglementet.

Aksjon: Svenn-Erik Nordby renskriver og legger ut på nett
Aksjon: Erik Lindholm/Bengt Paulsen lager et forslag til 19/22 og sender til styret for avstemming og evt diskusjon.
Aksjon: Anders Hovden og Dommerkomiteen. Gå igjennom Lover&Regler og rydde opp i feil og inkonsistens/selvmotsigelser der.

Tildeling av NBTF-arrangement sesongen 2018/19
NM Senior:  B72
NM Eldre Junior: Fokus BTK
NM Junior: Fornebu BTK
NM Yngre: Oppegård
NM Veteran: Heros
Norgescup1: Fokus BTK
Stiga Norgescupfinale: Skien BTK

Da står vi igjen med NorgesCup2 og NorgesCup3.
B-72 har søkt på begge og vil få tildelt minst 1 av disse. Vi ønsker imidlertid en uke eller to for å undersøke om en annen landsdel kan påta seg 1 av disse.
Hvis ikke tildeles B-72 begge.

Tildelingene er alle lagt til region Øst bortsett fra NM Veteran som Heros arrangerer i Bergen og SNCF som Skien arrangerer i Skien. Klubber som Laksevåg, Bodø og Trondheim ønsket ikke arrangement kommende sesong, men sier de kommer sterkere tilbake neste sesong.

Til slutt:
Vi forsøker igjen å få til en Topp8-turnering for klassene 14-år og 17-år første uken i Juni. Uttak ut i fra Norgesrankingen. Sted er ikke bestemt enda. Blir da 32 spillere.

NBTF regionsledermøte i Halmstad   fredag 4/5-2018

Det er Tingvedtak på at de år det ikke er Tingmøte så skal det være regionsledermøte i regi av NBTF. Forrige møte var på Fornebu i forbindelse med Nordeuropeisk mesterskap i 2016.

Denne gangen møttes vi i Halmstad i forbindelse med VM. Vi stilte med fulltallig NBTF-styre samt representanter fra 4 av 5 regioner. Vi fikk frafall i siste liten av region Nord.

Møtet på drøyt 3 timer  handlet som vanlig om: Hvordan blir vi FLERE og hvordan blir vi BEDRE.

Mye av tanken på disse møtene er at de ulike regioner skal fortelle litt om hva de gjør, hvordan de tenker og problemstillinger de står oppe i.

Møtet startet med at President i NBTF gikk igjennom «Rikets tilstand» og litt egne tanker i den forbindelse.

Deretter startet vi på temaet om hvordan vi kan bli FLERE. Her fikk vi en fin gjennomgang av Rolf Erik Paulsen på hva de gjør i Trondheim og deres tanker fremover. De har ambisiøse planer fremover. Jørn Wilhelmsen som er regionsleder i region Midt er også sterkt delaktig her.

Så var det temaet om hvordan vi blir BEDRE. Her ble det meste fokusert på regionsamlinger. De enkelte regioner redegjorde for arbeidet som gjøres her. Samarbeid mellom klubbene ble poengtert ofte. Det ble også pratet og redegjort for mye rundt det å rekruttere jenter til sporten vår. Vi har svært lite jenter i enkelte regioner nå. NBTF har kr 40.000 i 2018 avsatt til prosjekter rundt det å rekruttere jenter til idretten vår. Her er det bare å komme med gode prosjekter så får dere støtte fra oss.

Til slutt ble det gjennomgang og diskusjon rundt økonomi og det med å skaffe penger til klubber og regioner. Jørn Wilhelmsen har mye erfaring rundt dette og redegjorde for et par kjente stiftelser man kan søke hos.

Lørdag ble satt av til å se bordtennis sammen samt ha felles middag på kvelden på restauranten til Wang Jianfeng som tidligere spilte på det norske landslaget. Her fortsatte praten rundt det å bli FLERE og BEDRE samt det som ellers skjedde i Halmstad.

Til slutt:
Regionsledermøtet er også startskuddet for å starte forberedelsene til Ungdomslekene på Lillehammer våren 2019. La oss gjenta suksessen fra 2017 hvor dette ble en stor opplevelse for ledere og spillere.