styremøte i veterankomiteen i NBTF`s lokaler på Ullevål Stadion tirsdag 15. mars 2016

58
Leder Veteran komiteen Anne Haug

Skrevet av Anne Haug

Referat fra styremøte i veterankomiteen i NBTF, I NBTF`s lokaler på Ullevål Stadion tirsdag 15. mars 2016 kl 18.30

Sakliste:

1)Drøftelse av hvem som innstilles til årets veteran på både dame- og herresiden

Utmerkelsene overrekkes under banketten på lørdag.

Neste år vil vi oppfordre alle klubbene å fremme kandidater til årets veteran. Vi får gjøre vedtektene kjent, og be klubbene fremme sin kandidat med begrunnelse utfra vedtektenes kriterier.

Vi må lage en oppdatert liste over alle som har fått utmerkelsen gjennom årene. Denne holdes oppdatert av komiteen.

2)Forslag fra Unni Halvorsen – endring i NBTF`s konkurransereglement, kapittel 2 turneringer, 2.1 Turneringstyper, 2.12 Norgesmesterskap, 2.12.2.14 NM for Veteraner. Begrunnelse for endring:

«Vi er jo ganske mange damer som er «alene dame» i klubbene våre – og for oss så hadde det vært mye morsommere å spille NM hvis vi også kunne ha spilt lagkamper – selv om vi ikke spiller for

samme klubb. Kan hende vi hadde fått med flere damer også – hvis det var flere klasser å delta i/flere kamper. Vi har jo ganske få kamper uansett – både i singel og i double. Kan veterankomiteen fremme forslaget videre?»

Veterankomiteen har forståelse for Unni Halvorsens forespørsel og begrunnelse. Vi viser imidlertid til at denne konkurransen nettopp er for lag, og ikke for individuelt spill. Problemet er ikke spesielt for damer, men i NM Yngre er det også mange som ikke får spilt lagkonkurranse fordi de ikke kan stille lag. Veterankomiteen vil derfor ikke fremme Unni Halvorsens forslag videre. Klubbene oppfordres imidlertid til å stille mix-Double i NM. Det er ganske få som gjør dette i dag – da blir det flere kamper på de enkelte.

3)Markedsføring av nettsidene for veteraner på bordtennis.no

Anne har fått tilsendt kontaktpersoner fra alle klubbene. Anne vil sende en e-post til alle klubbene og be hver enkelt klubb oppnevne en kontaktperson for veteraner. Navn og e-post til denne kontaktpersonen oversendes komiteen.  Veterankomiteen vil da kunne sende viktig informasjon om veteranaktiviteter og annen relevant orientering direkte til disse kontaktpersonene. Vi tror dette kan bidra til at aktive spillere kan bli mer oppdatert. Markedsføring av veteransiden vår på bordtennis.no er selvsagt viktig, og det skal alltid legges en link til denne siden når vi sender ut informasjon til klubbene.

Det skal skrives artikler med personportrett om veteraner. Egil skriver den første om årets veteran. Anne skriver det neste.

Det er tidligere trykket gode artikler som enten kan brukes som mal for nye portrettintervjuer eller som kan trykkes på nytt.

Jan G. spør Svein Folkeson om han kan skrive en oppsummering fra veteran NM i Alicante og eventuelt få tak i en resultatliste over norske plasseringer. Kjersti Aune har lovet å ta bilder under VM som kan brukes på nettsidene våre, ref Jan G.

4)Status NM i Sarpsborg, Nord-Europeisk i Bergen og VM i Alicante

Det forventes god deltakelse i NM. Arrangementet går nå som en prøveordning, over 3 dager. Planen er lag og mix på fredag. Veterankomiteen anmoder arrangørklubben om å starte med de eldste klassene. Dersom deltakelse hindres pga for tidlig start for de som er på jobb denne dagen, er dette en uheldig virkning av å kjøre arrangementet over 3 dager.

Det er stor påmelding til Nord-Europeisk i Haukelandshallen den 7 og 8 april. Det er i dag påmeldt 173 stk. Flotte medaljer har ankommet. Deltakerne får Stiga Cap og kaffekrus.

I Alicante er det påmeldt om lag 4700, der i blant 70 norske spillere. Dette er også veldig bra.

5)Eventuelt

  1. a) Seeding til veteran NM i Sapsborg: Jan G sjekker ut om Magnus Vikstrøm gjennomfører seedingen.
  2. b) Neste styremøte i veterankomiteen er avtalt blir under veteran NM i Sarpsborg 30.april/1.mai, tidspunkt avtales nærmere.
  3. c) Referentrollen går på rundgang, på neste styremøte fører Jan G. «pennen».