STYREMØTE I REGION ØST

222
Fire i region østs styre. Fra venstre Knut Skjerping, Kristian Vendbo, Ragna Grindheim og Roy Klausen!

Tekst: Øivind Eriksen
Foto: Øivind Eriksen

Region Øst er den største av våre fem bordtennisregioner. Regionen omfatter fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. Styret i regionen, som ble valgt på årsmøtet i april, møtes stort sett hver måned til styremøter.

Styret består av Knut Skjerping (leder), Øivind Eriksen (nestleder), Siri Evensen (kasserer), Håvard Halsteinli, Ragna Grindheim, Roy Klausen og Kristian Vendbo. På styremøtene behandles blant annet saker som gjelder aktiviteten i regionen. Her kan nevnes regionens økonomi, regionsamlinger, regionstevner, regionmesterskap og regionens hjemmesider.

Region Øst har i flere år vært den ledende regionen. Dagens styre har tatt utgangpunkt i det arbeidet tidligere styrer har gjort, ved å kopiere og videreutvikle det som er bra og som fungerer, samt gjøre nye og egne grep der det er nødvendig.

Regionen har også fått en ny klubb i høst. Vind IL fra Gjøvik er Gjøviks største idrettsklubb, og det finnes store bordtennistradisjoner i Opplandsbyen. Nå har bordtennis blitt en av idrettene i Vind IL. Forrige gang NM for seniorer gikk på Gjøvik var for 18 år siden, i 1999. Kanskje Vind IL er en fremtidig arrangør av store turneringer, enten de er regionale eller nasjonale.