Styremøte i Bordtenniskrets Vest

203

Tilstede:Don Alexander, Otto Hatlebakk, Jack Feng, Sverre Valderhaug og Tone H. Holm.

Møtested: Brann Stadion, Idrettens Hus (Kniksens Plass 3, 5063 BERGEN) (styrerommet) 3. etg.

Dato: Onsdag 20 februar

Tidspunkt Kl. 19.30, ferdig senest 21.00. (Merk tiden!)

SAKSLISTE.

1.Godkjenning av referat fra forrige styremøte.

  1. Gjennomgang av trenerstilling, Aleksey Y.
  2. Økonomi, årsregnskap
  3. Landsturneringen på Lillehammer
  4. Lokalt seriespill, 4-5 divisjon.
  5. NBTFs Ting mai 2019 Bodø.

7. NBTF region vest ting, vedtak: onsdag 5.juni i Bergen

  1. Eventuelt., Hordacup, Arr. av stevner i regioen

 

Med sportslig hilsen

Bordtenniskrets Vest

Anders Hovden (s)

Leder

 

 

Referat, styremøte i Bordtenniskrets Vest.

 

Tilstede: Don Alexander, Otto Hatlebakk, Jack Feng, Sverre Valderhaug, Tone H. Holm og Anders Hovden

Møtested: Brann Stadion, Idrettens Hus (Kniksens Plass 3, 5063 BERGEN) (B-lokalet) 2. etg.

 

SAKSLISTE..

1.Gjennomgang av trenerstilling, Aleksey Y. Vi konkluderte at vi bidra i den størrelsesorden regionstinget bad vi bidra med. NBTF region Vest står som arbeidsgiver. Avtalte også at Heros og Fjell bidrar med a konto beløp, settes til kr. 8.000,- pr mnd.

2.Info fra regionstinget. Anders følger opp mot Tor B som skal sørge for at info i offentlige registrer blir korrekt. Anders følger også opp utestående kontingent, Skjoldar, Hardanger og Fjell.

3.Lokale turneringer for under 15 år. Otto sammen med Atle Irgens, følger opp denne saken. Også Rogaland blir informert om dette, så håper vi at de kan komme til Stord.

4.Terminliste, lokalt og nasjonalt. Anders følger opp de justeringer som ble nevnt mot NBTF.

5.Lokalt seriespill, 4-5 divisjon.  Anders sender ut invitasjon. Sverre og Otto bidrar med oppsett når den tid kommer.

6.Rapport regionledermøte, Halmstad mai 2018. Anders orienterte fra møtet. I ettertid har det kommet info om at ungdomslekene blir flyttet til første helg i mai. Nå blir også Veteran NM flyttet frem, slik at man unngår kollisjon.

7.Søknad om økonomsikt støtte, Stord Btk, trenerutdanning.  Vedtak. Tilskudd 2.000,-  totalt for 2 personer.

 

Med sportslig hilsen

Bordtenniskrets Vest

Anders Hovden (s)

Leder