Styremøte 29/8

358

Tekst og foto  Christian Ibenfeldt

Sesongens første styremøte ble lagt til Kongsvinger, og som vanlig brukte vi litt ekstra tid på dette møtet. Anledningen ble også brukt til å markere at vår mangeårige generalsekretær Svenn Erik Nordby, snart går av med pensjon. Vi fikk også med oss Marte Grutle Aasebø to dager før hun offisielt tiltrer sin nye stilling. Gundars Rusis vår også med på deler av møtet for å informere om både bredd- og toppidrettssatsingen.

Hovedutfordringen for dette styret og kanskje også hele bordtennis-Norge, er å finne gode prosjekter for å øke medlemsmassen, kanskje spesielt blant de aller yngste. Vi har nå fått med oss noen klubber på prosjektet vi lanserte for å rekruttere 1.-3.klassinger, og jobber fortsatt med å få med flere. Tilbakemeldingene så langt har vært at kriteriene kanskje er litt for harde for mange klubber, noe vi må ta til etterretning og se nærmere på.

I forbindelse med «relanseringen» av NM for yngre som ble avlyst i Bodø, har Oslo BTK kommet på banen for nettopp å gi et tilbud til de aller yngste. Parallelt med 13 og 15 årsklassene som blir arrangert av Fokus, vil Oslo arrangere Stiga 11’ern i sin hall. Begge arrangementene blir lagt til samme helg, Stiga 11’ern sannsynligvis på fredagen. Utfordringen vår kan bli antall deltagere. Vi har per i dag et maks antall på 200 (inkludert arrangører, trenere og spillere), så vi kan komme i en situasjon der vi må begrense deltagelsen (dette gjelder for så vidt alle våre større stevner). Dette vil vi komme tilbake til, men oppfordrer uansett alle til å melde på så mange man vil.
Styret har videre bestemt at vi kommer til å støtte klubbene som deltar under årets yngre-NM i en eller annen form. Mange klubber tapte penger på avlysningen i Bodø, og vi ønsker å gi litt støtte til de som nok en gang tar turen for å konkurrere i Oslo denne gang. Vi ser på ulike løsninger her, og vil komme tilbake med mer info så snart som mulig.

Et annet prosjekt som nå er i gang med støtte fra forbundet, finner sted i region Sør. Der har en nå tilsatt 3 trenere som regionsutviklere, og vi håper dette kan føre til et oppsving i aktiviteten i alle klubbene som er involvert.

Siden sist er det også ansatt en ny prosjektleder for para-utvikling: Bastian Burgering. Han tiltrer i likhet med Marte 1.september.

På arrangement-siden har det naturlig nok vært mye aktivitet mht planlegging av neste sesong. Corona-situasjonen fører til utfordringer på mange plan. Terminlisten vil se litt annerledes ut denne sesongen, og vi må også være forberedt på endringer underveis. Seriespillet bør per i dag kunne gjennomføres, men vi har utsatt så lenge som mulig starten i år. Utfordringer med både utlendinger som spiller i Norge og også nordmenn som spiller i utlandet må vi til enhver tid forholde oss til, men vi håper det ikke vil føre til store problemer for verken spillere eller klubber.
Vi har nå også fått en frist for fremlegging av vår søknad om EM for veteraner som er satt til 30.oktober.

På den positive siden av disse corona-tidene, meldes det fra sektor toppidrett at det har blitt trent hardt og mye gjennom sommeren. Det naturlig høydepunktet for de yngre (ungdoms-EM) ble avlyst, VM lag for damer er blitt utsatt, men det virker ikke å satt en demper på motivasjonen hos våre landslagsspillere. Mange har benyttet anledningen til å få jobbet ekstra både med bordtennisen og det fysiske, samt jobbe seg tilbake fra skader. I stedet for internasjonale turneringer har det blitt erstattet med flere samlinger. Og på den «norske basen» i Halmstad får vi stadig flere som slutter seg til Tickan og spillerne der nede. Så her jobbes det bra