STYREMØTE 29/10

300
President Christian Ibenfeldt overlevere gave til Svenn-Erik

Tekst  Christian Ibenfeldt
Foto    Ghassan Chaer

Torsdagen ble preget av markeringen for vår mangeårige generalsekretærs Svenn-Erik Nordby sin siste arbeidsdag. I forkant av møtet var 4 presidenter som har jobbet med Svenn-Erik, noen styremedlemmer, NIF’s generalsekretær Karen Kvalevåg og kolleger i NBTF’s administrasjon og andre GS’er fra andre særforbund, samlet til litt kake og taler.

Det er tydelig av Svenn-Erik har satt spor etter seg både i bordtennis-familien, i NIF og blant hans kolleger i andre særforbund. Av coronahensyn måtte vi nedskalere markeringen en del, men det ble likevel en fin og verdig avslutning.

Helt slutt var det likevel ikke; på ettermiddagen deltok han på sitt siste styremøte og var som vanlig en aktiv bidragsyter. Svenn-Erik har også sagt seg villig til å bidra videre i søknadsprosessen om EM for veteraner. Den ferdige søknaden ble ferdigstilt dagen før og sendt til ETTU. Nå gjenstår kun en 30 minutters «live» presentasjon før «vinneren» blir stemt frem. Vi føler at sjansene våre bør være meget gode.

Andre saker som ble tatt opp og som nevnes ganske kort: NM-veka 2022, paraveka 2021, fremtiden til vårt nasjonale treningssenter på Fornebu, spørsmål om ny idrett under NBTF (teqball)…

Styret ble fremlagt et forslag til budsjett for 2021. Her vil hver sektor i løpet av uken gi tilbakemeldinger på sine prioriteringer og forslag til endringer. Den evige utfordringen vår er å finne gode prosjekter for å øke medlemsmassen. Vi er avhengige av velfungerende klubber som står klar til å ta imot medlemer, og av trenere som kan utvikle og motivere spillere. Signalene fra både styret og administrasjonen er at vi ønsker en satsing på nettopp dette: trenere. Det vil fremover bli lagt ut info om hvordan videre steg i denne satsingen. Våre nye sportssjef Marte og Gundars vil ha en hånd på denne prosessen og er allerede i god gang.

Den andre store saken under møtet var selvfølgelig corona-situasjonen. I skrivende stund vet vi jo at NM for yngre ble gjennomført, men det hersket stor usikkerhet rundt det bare dager før pga.nye restriksjoner i Oslo. Hovedproblemet er og har vært ulike tolkninger avhengig av hvem man spør. Det er tydelig at idretten nyter godt av en del fritak fra «vanlige» regler. Men det kan være utfordrende likevel siden man i prosessen bryter mange av rådene vi som enkeltindivider skal forholde oss til (hva er f.eks nødvendige reiser?).

Vi er uansett veldig glade for at vi klarte å gjennomføre arrangementet vha Fokus BTK og Oslo BTK. Jeg tror det var veldig viktig for våre yngste utøvere.
I etterkant av styremøtet har det nå kommet ytterligere innstramminger på vår hverdag. Vi har derfor besluttet å utsette seriehelgene i de øverste divisjonene, der reising er en utfordring mht rådene rundt smittevern. Vi ser også at stadig flere stevner må avlyses pga den lokale smittesituasjonen. Dette er selvfølgelig trist, men halmstrået vi fortsatt holder oss fast i er den daglige treningen. Vi er ikke en kontaktidrett, og klarer fint å holde 2 meters avstand. Da slipper vi «billigere» enn en del andre idretter. Vi må fortsette å vaske hender og utstyr, noe jeg har inntrykk av at vi har klart bra frem til nå.

Jeg håper alle holder ut der ute. Selv om vi ikke får konkurrere så mye som vi vil, kan vi fortsatt ha det fint på trening. I noen kommuner må de mer voksne dessverre ta en pause i treningen, men jeg håper de samme voksne nå klarer å gjøre en ekstra innsats for å holde i gang våre unge utøvere. Akkurat nå er det uansett viktigst at vi holder oss friske.