STYREMØTE 26/3

383

Tekst  Christian Ibenfeldt

I disse korona-tider ble gårsdagens møte gjennomført fra stuen. Og tiden vi lever i ble selvfølgelig sentralt for det meste av diskusjonen.

Vi har fått en rekke innspill mht terminlisten for 2020/21, og brukte naturlig nok mye tid på denne. Siden vi har valgt å utsette 3 NM (yngre, junior og veteran) til høsten risikerer vi vel mye belastning på klubbene hvis vi i tillegg skal ha en «vanlig» terminliste etter sommeren. Vi vil derfor redusere antall NC-stevner og forlenge sesongen noe inn mot sommeren 2021.

Forslag til endringer i konkurransereglementet ble også diskutert, og vil raskt bli sendt ut til høring til klubbene. Vi har bl.a sett på NM’ene våre. Det er ingen søkere på eldre junior NM til neste år, og det har vært relativt liten deltagelse i de to NM’ene (jr og e.jr) etter at de ble delt opp for to år siden.

Det er fortsatt midler til rådighet i prosjektet til Sparebankstiftelsen DNB. 23 klubber er til nå med , og vi vil be om en utsettelse på fristen til 1.juni, for at vi forhåpentligvis kan få med enda flere. Her må uansett klubbene vise sin interesse så fort som mulig.

Bordtennisdelen på NTG blir dessverre lagt ned fra neste sesong. Dette er skolens beslutning, ikke vår. Det er rett og slett for liten interesse og deltagelse, noe som er direkte trist. Dette har vært et godt tilbud til alle som ønsker å satse på bordtennis. Vi ser nå på hvordan fremtiden for vårt nasjonale treningssenter vil se ut.

Prosessen med å ansette ny generalsekretær og sportslig leder er i full gang. Vi har mottatt søknader og minner evt andre om fristen for å vise sin interesse: 3.april.

Avslutningsvis hadde vi en prinsipiell diskusjon ang mulige permitteringer av ansatte. Vi har frem til nå valgt å holde våre ansatte i arbeid. Administrasjonen har nok å gjøre, mens trenerne nok merker at det er begrenset hvor mye de kan bidra. De utfører likevel noe arbeid med planlegging av neste sesong og oppfølging av spillere. VM i Korea (juni) og EM i Kroatia (juli) er per nå enda ikke avlyst/utsatt, men sannsynligheten øker nok for det hver dag.
Likevel går vi ikke i tap med å beholde våre ansatte i arbeid. Vi mottar offentlige midler for deres lønninger, og vi mener det er feil å belaste fellesskapet enda mer i disse dugnadstider.

Avslutningsvis ble det en diskusjon hvordan man skulle avslutte årets Stiga-liga. Sluttspillfinalen ble som kjent avlyst, men hvem som blir årets seriemester er ikke bestemt. Det vet undertegnede i skrivende stund fortsatt ikke, da jeg var ett av to styremedlemmer som måtte koble meg fra det digitale møtet, da dette ble diskutert. Jeg venter i spenning…