Styremøte 25/11

441

Tekst  Christian Ibenfeldt

Årets siste styremøte ble lagt til vante lokaler på Ullevål stadion , og ble preget av diskusjonen rundt virksomhetsplanen for 2020-21. Hver sektor la frem sine mål og oppgaver («Vi skal») i tiden fremover.

Møtet ble imidlertid startet med en presentasjon av VI-prosjektet og en gjesteopptreden fra Anne Wiik Nilsen. Hun informerte om tiltak og en imponerende mengde aktivitet rundt omkring i landet. Vi har dessuten en spennende satsing fra TV2 og Notodden: I perioden 20. – 25.juni 2020 arrangeres den første utgaven av ParaVeka på Notodden. Samarbeidet mellom idrettslagene Heddal IL og Snøgg IL, Notodden Utvikling AS, TV 2, Olympiatoppen, Norges Idrettsforbund m.fl. har som målsetting å fremme paraidrettens utøvere og deres prestasjoner. 9 av særforbundene i Norges Idrettsforbund skal ha samlinger, konkurrere og delta i TV 2s produksjoner. Vi er altså et av disse forbundene.

En del «formaliteter» ble også presentert og vedtatt: rutiner for varsling, fullmaktsmatrise, oppfølging av barneidrettsbestemmelser og nominering av kandidater til Idrettsprisen 2019. Og for å se enda lenger frem i tid, ble det bestemt at Tinget vender tilbake til Oslo i 2021.

Sektor Organisasjon: Som tidligere nevnt ble det et stort fokus på hvilke oppgaver styret har foran seg. Den største og kanskje viktigste saken i sektor organisasjon er ansettelse av ny generalsekretær når vår nåværende går av i 2020. Vi har også diskutert roller og oppgaver i administrasjonen, og hvordan vi best utnytter de ressursene vi har, samt kartlegge mulige nye kandidater.

Sektor bredde har også hatt en del aktivitet siden sist og konklusjonene fra «breddemøtet» ble lagt frem for styret. Det neste steget sektoren nå ønsker å se på er hvordan vi best bruker våre ressurser (bl.a post 3 midlene) for å nå våre målsetninger.

Sektor Arrangement: Arbeidet med søknad på veteran EM i 2023 fortsetter og er i rute. Første frist for å vise vår interesse til ETTU er 15.januar. Innkjøp og lån av utstyr som vi også kan bruke til bl.a NM-arrangementet vårt i mars 2020 stod også på agendaen, samt et nytt innspill om å søke på enda et mesterskap: para-EM 2021. Tanker er igjen å legge det til OCC, men her trenger vi mer info da det økonomiske virker mer usikkert i forhold til den enorme jobben som kreves for å arrangere et slikt mesterskap.

I sektor toppidrett har man snakket mye om bedret kommunikasjon og klare retningslinjer. Samtidig må det stilles krav til utøverne – det brukes mye ressurser på våre landslag, men dessverre er ikke tilbudet som tilbys blitt brukt i særlig grad. Dette har bl.a ført til en nedbemanning på trenersiden siden sist sesong, og klubbene må derfor ta mer ansvar i oppfølgingen av spillerne sine. Dette gjelder også deltagelse på internasjonale stevner – forbundet tar ut, men det er også muligheter for satsende spillere å delta på egen kost (evt klubb – som praktiseres mye i Sverige). Dette er informert om tidligere (og vil bli informert om igjen), og flere spillere benytter seg av denne muligheten i dag.

Neste styremøte blir på nyåret – vi kommer tilbake med dato etter hvert. Det ble litt hektisk avslutning på møtet da 4 mann hadde et fly å rekke 😊