STYREMØTE 10 FEBRUAR

  207

  Tekst  Christian Ibenfeldt

  Etter en periode med lite sportslig aktivitet, mange små-møter og dag-til-dag problemløsning, var det nok en gang tid for en liten fot i bakken med et samlet styre.

  Med oss på åpningen av møtet fikk vi med oss tidligere generalsekretær Svenn-Erik Nordby som avla rapport på et par saker han har fortsatt å jobbe med i pensjonisttilværelsen: EM-søknad, Sparebank-prosjektet og forhandlinger med Bærum kommune ang Fornebu-hallen.

  Presentasjonen av EM-søknaden ble gjordt forrige onsdag med et samlet team foran skjermen: undertegnede, Karl Børre Reite, Gunnar Fosseng, Svenn-Erik Nordby og Øivind Eriksen. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra ETTU-styret og ETTU’s veterankommite, og krysser nå fingrene for et positivt svar – sannsynligvis kunngjøres det på ETTU kongressen i helgen.

  Vi hadde også en «flue på veggen» med oss i møtet ; leder av valgkommiteen Jørn Wilhelmsen ønsket å observere dynamikken i styret i sitt arbeid med å komme med forslag til nytt styre på kommende ting.

  Tinget var for øvrig på agendaen også på dette møtet. Usikkerheten rundt smittesituasjonen gjør seg selvfølgelig gjeldende også her. Innen utgangen av mars vil vi sette en deadline for beslutning om vi vil gjennomføre et fysisk møte 8.-9.mai eller om vi må utsette til høsten. Vi har også hatt diskusjoner rundt hvordan vi ønsker at Tinget skal fremstå for å gjøre det mer interessant for medlemmene våre å delta. Vi ønsker også en markering av NBTF’s 75-års jubileum. Det vil vi evt kanskje også få anledning til senere på året…

  Vi ser også nå på mulighetene for en ny hjemmeside. Dagens side er gjordt mulig av fantastisk innsats og frivillighet, men det er styrets mening at vi ikke kan basere vårt offisielle organ på dette. Løsningen vi ser på nå er en plattform lik den NIF og etter hvert en rekke særforbund har gått over til.

  Covid-situasjonen har allerede gjordt at vi har måtte sette en stor strek over det meste av turneringer og seriespill så langt i sesongen. Vi har nå fattet et vedtak om å flytte NM’ene våre til et senere tidspunkt, og de fleste avdelingene vil sannsynligvis bli spilt som enkel serie…hvis det lar seg gjøre. En endelig avgjørelse rundt Dameserien og Stiga-ligaen vil bli fattet i de kommende ukene der vi ser bl.a på utviklingen i Bergen (kommende serierunde spilles der). Vi har allerede flyttet på seriehelger, men kan jo ikke gjøre dette til evig tid.

  I 2021 gjeninnfører vi tildelingen av «Årets ildsjel»-pris. Vi har allerede fått noen navn på blokken, men er fortsatt åpen for flere forslag.

  Avslutningsvis gikk sektorene gjennom aktiviteten i den inneværende perioden. Selv om det dessverre ikke er mye sportslig aktivitet foregår det mye på det organisatoriske plan:

  -regnskap (2020) og budsjett (2021)
  -digitaliseringsprosess i NIF
  -innkommende forslag på konkurranse/representasjonsreglementet
  -møter med Wang toppidrettsgymnas
  -status toppidrett (treningssituasjon og diskusjoner rundt ny struktur)
  -instagram side for toppidrett NBTF
  -nye utlysninger om støtte til bredde/rekrutteringstiltak
  -møte med A-media for å få promotert sporten vår i Norge
  -webinarer / trenerkurs / trenerutvikling prosjekt

  Møtet ble avsluttet med info om en potensiell stor begivenhet som forhåpentligvis vil finne sted i Oslo før jul i år. Den største bordtennis-begivenheten på norsk jord noen gang, og faktisk ganske stor også på verdensbasis…

  For de som ble litt nyskjerrige nå vil vi legge opp til et nettmøte der alle våre medlemmer er velkommen til å delta. Vi kommer til å komme ut med info om en «Åpen time» der vi (styret og administrasjon) vil fortelle litt om hva vi jobber med i disse dager, og også ta imot spørsmål dere har til oss.

  Og som sagt: litt info om en stor begivenhet vi kan se litt frem til … Hold ut alle sammen!