STOR DUGNAD FRA SPORTSKLUBBEN HEROS UNDER JUNIOR-NM

472

Tekst: Øivind Eriksen
Foto: Ghassan Chaer

Sportsklubben Heros er arrangør under årets Junior-NM.

Under ledelse av turneringsleder Don Alexander har drøyt 20 Herosmedlemmer forberedt og gjennomført mesterskapet.

Junior-NM er vårt minste NM i antall deltakere i 2018, med 72 deltakere, men alle NM’ene krever mye arbeid. Klubben har lånt utstyr av Fjellkameraterne IL, Laksevåg BTK og Region Vest.

Transport av utstyr og rigging av sekretariat, 16 bord, barrierer, dommerbord, nett og annet utstyr i Haukelandshallen skjedde noen hektiske kveldstimer fredag 13. april, der 15 Herosmedlemmer var med.

Mesterskapet gikk etter planen lørdagen, og søndag samlet www.bordtennis.no en del av arrangørstaben.

Sportsklubben Heros har hatt ekstern hjelp fra teknisk delegert Øivind Eriksen, overdommer Anders Hovden og assisterende overdommer Roy Vetaas. Anders var også NBTFs representant.

I tillegg til egne dommere stilte også forbundsdommerne Benjamin Vetaas, Laksevåg BTK, Sverre Valderhaug, Bergen HIL og Erik Stordahl, Bergen HIL. Fra NBTFs administrasjon var Ghassan Chaer til stede.

NBTF gratulerer Sportsklubben Heros, og takker for et vel gjennomført mesterskap!