Stilling(er) ledig: Regions utviklere/ trenere i Region Sør

347
Region Sør ligger etterfulgt av region Øst med antall betalte lisenser

Tekst  Gry Laila Bye
Foto    Ghassan Chaer

Stillingen(e) som Regions utviklere/trenere i Region Sør er ledig fra 1.september 2020.

Vi ønsker oss søkere til det som kan bli opptil 3 x 20% stillinger, ut ifra hvor mange klubber som vil være med på dette samarbeidet. Stillingene er muliggjort gjennom et samarbeid med Bordtennisforbundet, Region Sør og klubbene i regionen. Hvis du har spørsmål om stillingen, så ta kontakt med Gro L Bye på telefon: 95745805.

Søknadsfrist er satt til 15.juli 2020.

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Være med på å forme stillingen, sammen med Region Sør
 • Være en god organisator
 • Ha erfaring i bordtennisspill på høyere nivå
 • Forbilde i det sosiale samspillet med spillerne
 • Kunne arrangere turneringsspill/ cuper
 • Motivere ungdom i klubbene til å bli trenere i egen klubb, og noen av de kan også velges som sparring/hjelpetrenere, på regionsamlinger, etter vurdering fra regionutvikler.
 • Organisere regionsamlinger, som skal arrangeres minst 3 ganger i året
  Være med på å bidra til at spillere deltar regionturneringer
 • Ha god kommunikasjon til styret i Region Sør, og med klubbene. Klubbene som er med i prosjektet, skal besøkes/eller inviteres dit trener er, jevnlig, MINST tre ganger i måneden.
 • Må være fleksibel i en oppstartsfase, da opplegget skal bedres og evalueres kontinuerlig, underveis
 • Ha fokus på at alle spillere skal trives, og få de utfordringene de er modne for.
 • Skal jobbe tett med de andre regionutviklerne, og bli enige om opplegg, både i klubber( i samarbeid med klubbstyrene), og på regionsamlinger
 • Ha som mål at klubbene i regionen skal jobbe tettere sammen, både når det gjelder spillere til lag i NC, og regionsturneringer.

Kvalifikasjoner

 • Være en god organisator
 • Ha erfaring i bordtennisspill på høyere nivå
 • Forbilde i det sosiale samspillet med spillerne
 • Kreativ og nytenkende i treningsarbeidet
 • Løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det forventes at du har god bordtenniskompetansekompetanse og ser muligheter for å kunne utvikle Region Sør sine bordtennisspillere, og samarbeidet dem imellom.

Vi tilbyr

1. Spennende faglige utfordringer
2. Arbeid i en trivelig region
3. Fleksibilitet i arbeidet
4. Tilsetting og prøvetid
5. Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover og reglement. Som          hovedregel praktiserer vi 3 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søknad sendes på mail til: gro.laila.bye@vtfk.no.

 

Fristen går ut: 15.07.2020