Stiga Norges Cup I – rettelse av linker

269

I den opprinnelige innbydelsen til Stiga Norges Cup I  lå det dessverre feil link til påmelding og deltageroversikt.
De riktige linkene er :
Påmelding: https://ttadmin.webzenter.com/ext?function=register&tournamentId=44
Deltageroversikt: https://ttadmin.webzenter.com/ext?function=registeredplayers&tournamentId=44

Minner samtidig om påmeldingsfristen som er 30.09.2018

Fristen går ut: 01.11.2018