Stevnearrangementkurs del 1 i Bergen overstått

168
Kursdeltakerne var veldig fornøyde etter kurset. Fra venstre: Kim-Erling Bolstad-Larssen ( instruktør), Odd Monsen (Heros), Tove Fagerland (Stavanger BTK), Don Alexander (Heros), Benjamin Otto Hatlebakk (Laksevåg BTK), Erland Yildiz (Stavanger BTK) og Gunnar Wedøe (Heros)

Tekst  Kim-Erling Bolstad-Larssen
Foto   Erland Yildiz

Det ble holdt stevnearrangementkurs del 1 på Idrettens hus i Bergen.

Kurset bestod i bruk av TT Coordinator, og bestod av en kombinasjon av teori og praksis.

Følgende deltakere fra 3 klubber var til stede:
Benjamin Otto Hatlebakk, Laksevåg BTK
Don Alexander, Heros
Odd Monsen, Heros
Gunnar Wedøe, Heros
Tove Fagerland, Stavanger
Erland Yildiz, Stavanger

Instruktør var Kim-Erling Bolstad-Larssen.

Kurset bestod av fire deler:
1. Introduksjon (om TT Coordinator og installasjon)
2. Vanlig bruk av TT Coordinator
3. Når menneskelige feil oppstår…
4. Etter arrangementet

Etter del 2 og 3 fikk deltakerne oppgaver relatert til innholdet, mer presist å sette opp et (fiktivt) arrangement som ble kjørt i del 2.

I del 3 fikk deltakerne noen menneskelige feil de måtte fikse opp i.

Det er verdt å merke seg at kursfilen også kan brukes som manual for mange situasjoner, noe den har blitt lagt opp til. Samtidig er det viktig å påpeke at i del 3 består av utførelser som må godkjennes av overdommer før de settes i gang i en turnering, innholdet der er hovedsakelig den tekniske utførelsen.

Kurs i TT Coordinator