«Stevne 10-ern»

59

På årets Ting fremkom det et forslag om å legge på alle starter på stevnene en liten sum som så skulle samles inn og brukes til tiltak i regionene. Tinget overlot samtidig til det nye styret og utrede en ordning for dette. Det har styret nå gjort og derfor innføres følgende ordning for «Stevne-10-ern».

Alle approberte stevner (de som står i NBTFs terminliste), men ikke seriespill, er omfattet av ordningen. Arrangøren legger altså på kr 10,- i alle klasser som de arrangerer. Det skal fremgå i innbydelsen at kr 10,- av startavgiften er «Stevne-10’n». Etter stevnet betaler klubben inn det beløp de har tatt inn som et resultat av «Stevne-10’n».
Eks: Hvis en klasse skal koste kr 120,- så tar klubben kr 130,- i betaling for denne klassen og kr 10,- betales inn til NBTF etter stevnet.
Innkreving av midler vil skje fra NBTF, men regionene skal følge opp og påse at alle klubber betaler inn. Dette blir således et samarbeid mellom NBTF og regionene. De innsamlede midlene skal fordeles likt på alle regioner.

Innbetaling gjøres til NBTF på konto nr 5134.06.05989
Merk innbetalingen med «Stevne-10’n».

Hva skal midlene brukes til?
Ambisjonen er at midlene skal brukes til tiltak som kan skape entusiasme og felles-følelse i og mellom regionene. Breddeutvalget vil kontakte regionene og be om innspill på hva de ønsker at midlene skal brukes til.

 

Fristen går ut: 28.06.2016