Status idrettsregistrering 2019

  152

  Norges idrettsforbund (NIF) har ikke registrert rapportering av organisasjonsdata fra 20 bordtennisklubber innen fristen 30. april !!

  Per idag er dette statusen over aktive medlemmer, etter flere påminnelser fra NBTF administrasjon og idrettskretsene.

  Status Idrettsregistrering pr. 26.05.2020:
  • 85 klubber er ferdig registrert
  • 20 klubber er ikke registrert
  • 4998 medlemmer er registrert pr. i dag
  • 13 klubber har registrert med under 10 medlemmer.

  Fint om dere sjekker listen og gir tilbakemelding hvis dere vet om noen klubber som kan registreres med flere aktive medlemmer.

  Vi gjør videre oppmerksom på at antall medlemmer og aktive medlemmer må innhentes fra idrettslagene da det er de som er juridisk ansvarlig for tallgrunnlaget.

  Idrettslaget pålegges å gjennomføre rapportering gjennom å logge seg på www.klubbadmin.no snarest.  Rapporteringen er en plikt som følger av medlemskapet i NIF jf. NIFs lov § 10-2 (3).

  Innrapportering av medlemsopplysninger må gjennomføres selv om idrettslaget ennå ikke har avholdt årsmøte. Alle idrettslag plikter å avholde årsmøtet så snart det er forsvarlig, og senest innen 31.12.20.

  Idrettslag som ikke har avholdt årsmøte skal rapportere følgende:
  • Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.2019
  • Besvare standardspørsmål fra idrettsforbundet og aktuelle særforbund
  • Styret og ledelsen i idrettslaget rapporteres etter at årsmøtet er gjennomført.
  Idrettslag som har avholdt årsmøte skal rapportere følgende:
  • Idrettslagene foretar all rapportering som vanlig.

  Momskompensasjon
  NIF anbefaler alle idrettslag å søke om momskompensasjon. Søknadsfristen er 15. august. For å kunne søke om momskompensasjon må det foreligge et årsmøtegodkjent regnskap. Dette innebærer imidlertid ikke at de idrettslagene som skal søke om momskompensasjon må avholde ordinært årsmøte innen 15. august. Ettersom fristen for å avholde årsmøte er utsatt, kan idrettslaget velge å vente med det ordinære årsmøtet, for eksempel til det er mulig å avholde fysisk, og i stedet å avholde et ekstraordinært årsmøte med godkjenning av regnskap som eneste punkt på agendaen. Et slikt årsmøte kan, som for ordinære årsmøter, avholdes både digitalt og skriftlig.

  Start rapporteringen