Status for lisensoversikt pr. 01.12.2019

281
Region Midt har 92 betalte lisenser

Vi har 988 betalte lisenser pr. 01.12.2019.

Region Øst har flest betalte lisenser hvorav 526 spillere fra Regionen er betalt.

Region Øst har flest betalte lisenser hvorav 526 spillere fra Regionen er betalt.
Etterfulgt Region Vest med 184, Region Sør med 126, Region Midt med 92 og Region Nord med 60.

Lisensmatrise pr. 01.12.2019
Betalte lisenser pr. 01.12.2019

Vi gjør oppmerksom på at det er klubbenes ansvar å ajourholde sine lister med spillere og sørge for at spillere løser lisens. Dette kan kun gjøres via klubbens tilgang i SportsAdmin.
Klubbene logger seg inn på denne siden og velger «lisens». Klubbens registrerte spillere blir så tilgjengelige på skjermen. Mangler eller feil i denne klubbdatabasen kan da rettes.

Region Vest har 184 betalte lisenser

Tilgangskontroll: Alle bordtennisklubber har fått tilsendt et informasjon hvordan man tar i bruk «SportsAdmin». Har man imidlertid mistet denne informasjonen, ta da kontakt med Support Klubben Online og Medlemsservice: Tlf: 03615 (0800-2000 alle hverdager) eller klubbsupport@idrettsforbundet.no

VIKTIG: Alle som løste lisens i fjor blir overført til ny sesong og vises dermed i lisenslisten.
Spillere som ikke står på listen må lastes inn fra medlemslistene – trykk «ny utøver».
Klubbene kan i løsningen aktivt kan gå inn og sjekke at informasjonen (adresse, lisenstype osv.) på den enkelte spilleren er korrekt og at han fremdeles er aktiv.

Region Sør har 126 betalte lisenser

Hvis så er gjort kan man velge fakturamåte:
Manuelt valg for print skjermutskrift.
Lisensutskrift tilsendt pr. mail til spilleren eller til klubben.

Merk:
Det er ikke mulig å få tilsendt faktura gjennom tradisjonell post. Spilleren er lisensiert når den tilsendte e-postmeldingen/forhåndsvisning er betalt. Ta vare på kvitteringen! En egen veiledning for hvordan dere navigerer innen databasen finner dere i over under «Bli mer kjent med SportsAdmin». Vi ber om at spillere som ikke har mottatt krav om lisens, tar kontakt med sin klubb for å få opplyst sitt KID-nummer før betaling finner sted.

Region Nord har 60 betalte lisenser.

VED ALL BETALING AV LISENS VIA NETTBANK MÅ KID-NUMMERET VÆRE PÅFØRT!
HUSK AT GAMLE KIDNUMRE FRA TIDLIGERE SESONGER IKKE KAN BENYTTES!
Kontonummer for lisensbetalingen er 7874.05.97441