Status for lisensoversikt pr 01.01.2020

221
Trondheim BTK har flest betalte lisenser i Region Midt.

Vi har 1010 betalte lisenser pr. 01.01.2020.

Region Øst har flest betalte lisenser hvorav 539 spillere fra Regionen er betalt.
Etterfulgt Region Vest med 189, Region Sør med 127, Region Midt med 95 og Region Nord med 60.

Lisensmatrise pr. 01.01.2020

Betaltelisenser pr.01.01.2020

Vi gjør oppmerksom på at det er klubbenes ansvar å ajourholde sine lister med spillere og sørge for at spillere løser lisens. Dette kan kun gjøres via klubbens tilgang i SportsAdmin.
Klubbene logger seg inn på denne siden og velger «lisens». Klubbens registrerte spillere blir så tilgjengelige på skjermen. Mangler eller feil i denne klubbdatabasen kan da rettes.

Tilgangskontroll: Alle bordtennisklubber har fått tilsendt et informasjon hvordan man tar i bruk «SportsAdmin». Har man imidlertid mistet denne informasjonen, ta da kontakt med Support Klubben Online og Medlemsservice: Tlf: 03615 (0800-2000 alle hverdager) eller klubbsupport@idrettsforbundet.no

VIKTIG: Alle som løste lisens i fjor blir overført til ny sesong og vises dermed i lisenslisten.
Spillere som ikke står på listen må lastes inn fra medlemslistene – trykk «ny utøver».
Klubbene kan i løsningen aktivt kan gå inn og sjekke at informasjonen (adresse, lisenstype osv.) på den enkelte spilleren er korrekt og at han fremdeles er aktiv.

Hvis så er gjort kan man velge fakturamåte:
Manuelt valg for print skjermutskrift.
Lisensutskrift tilsendt pr. mail til spilleren eller til klubben.

Merk: Det er ikke mulig å få tilsendt faktura gjennom tradisjonell post. Spilleren er lisensiert når den tilsendte e-postmeldingen/forhåndsvisning er betalt. Ta vare på kvitteringen! En egen veiledning for hvordan dere navigerer innen databasen finner dere i over under «Bli mer kjent med SportsAdmin». Vi ber om at spillere som ikke har mottatt krav om lisens, tar kontakt med sin klubb for å få opplyst sitt KID-nummer før betaling finner sted.

VED ALL BETALING AV LISENS VIA NETTBANK MÅ KID-NUMMERET VÆRE PÅFØRT!
HUSK AT GAMLE KIDNUMRE FRA TIDLIGERE SESONGER IKKE KAN BENYTTES!
Kontonummer for lisensbetalingen er 7874.05.97441