Status endringsforslag sektor Arrangement

  43

  Sektor Arrangement i Norges Bordtennisforbund har tidligere lagt ut 2 artikler på hjemmesiden og facebook på saker vi tror norsk bordtennis er tjent med av endringer på temaet arrangement/reglement.  Vi har fått gode tilbakemeldinger på Facebook-diskusjonene, fra diskusjoner «i hallen»  og diskusjoner på mail. I tillegg hadde vi Anders Brennhagen og Jonas Flåøien fra Ungdomskomiteen med for å diskutere punktene i denne artikkelen.

   

  Denne artikkelen ønsker vi også en videre diskusjon på på Facebook-siden vår

  facebook-diskusjon her

  Denne artikkelen oppsummerer pr nå
  – de endringer vi mener å ha god aksept for og som vi går videre med. Noen av disse må undersøkes litt mer.
  – de endringer vi foreløpig ikke går videre med. Det kan være at endringene ikke er gode nok, eller at vi føler at de kan misforstås eller ikke har bred aksept.

  Endringer i norsk bordtennis skal diskuteres og forankres. Dette er grunnkonsepter for dagens NBTF-styre. Vi skal ikke påtvinge endringer som ikke har fått tid til å modnes først. Endringer har behov for god mottagelse blant grasrota for at endringene i praksis skal bli gode.

  Videre saksgang blir at sektor Arrangement finpusser på endringsforslagene og gjør avklaringer. Dette legges så frem for NBTF-styret under NM Yngre i mars 2016. Det er styret som vedtar endringer og ikke sektoren.

  Endringer sektor Arrangement går videre med

  1. NC

  Kun 2 stk NC. Begge før desember.
  De offisielle NC-finaleklassene skal ha bedre profil og man kan arrangere så mange klasser man ønsker i tillegg til dette.
  De offisielle NC-finaleklassene skal ha:
  – Faste bord sentralt i hallen mhp publikum.
  – Spillerpresentasjon/oppstilling fra semifinale (15-år, Eldre junior og funk.h åpen) og fra
  kvartfinale i elite.
  – tidfestede kamper alle runder etter puljespill. Dette skal ikke avvike pga andre klasser.
  Bordene skal være «reserverte».

  1. Norgescupfinalen
   Kun for norske statsborgere og «Norsk spiller».
   Arrangeres en helg ca 2.uka i desember.
   Endres fra 8 spillere pr klasse til 10 spillere. Kun disse klassene arrangeres: G/J15, HEJ/DEJ, HerrerElite, DamerElite og funk.åpen. Altså 7 klasser og til sammen 70 spillere. Deltageravgiften går noe opp slik at arrangør fortsatt kan påregne et overskudd ved arrangementet. Spillerne får nå flere kamper.
   Eldre juniorklassene vil også nå spilles best av 7 sett.
  2. NM Senior
   Skal kun være for norske statsborgere. «Norsk spiller» får ikke lenger delta, med unntak for de som tidligere har deltatt i et NM før 2017, enten det er NM Yngre, NM Junior, NM senior eller NM Veteran.
  3. «Norsk spiller».
   Vi gjør endringer her. Ikke lenger krav til botid, men kun at flyttemelding til Folkeregisteret er registrert. Vi fjerner alle tidsfrister og prosedyrer for innmelding som «Norsk spiller». Dette vil legge mer ansvar over på klubbene. Det vil da være klubbene som f.eks er ansvarlige for at spilleren er registrert inn i online-rankingen før de stiller på sin første En seriekamp krever at spillerne har en poengsum slik at seeding på laget kan bli korrekt.
   –  det gjenstår litt praktisk gjennomgang av håndboka sammen med Bengt Paulsen på
   hvor endringer skal skje og scenarioer som kan oppstå.
  4. Maksimalt tillatt med 1 spiller i elite/Dameserien/1.div/2.div/3.div pr lag pr lagkamp som
   ikke er enten norsk statsborger eller «Norsk spiller».
  5. NM junior/Eldre junior foreslås slik:
   fredagen blir lagklasser. Ikke lenger junior lag. Nå blir det eldre junior lag i stedet for. Fredag mixed double (eldre junior). Lørdag blir det junior single og eldre junior double. Søndag blir det eldre junior single og junior double.

   

  Endringer sektor Arrangement dropper nå

  1. NM
   Vi dropper nye spillesystemer for NM senior.
  2. Dagens regler for deltagelse i NM Yngre, NM Junior/Eldre junior og NM Veteran beholdes. Altså krav til bo-tid for de som ikke er norske statsborgere vil fortsatt være 3 år. Kun NM senior som endres.
  3. Eget NM eldre junior – arrangement er allerede vedtatt av styret for 2016/17. Vi vil be styret om å ikke ha eget NM Eldre junior allikevel, men i stedet gjøre de endringer som er nevnt i dagens NM junior/Eldre junior slik det er beskrevet ovenfor.
  4. Å justere norske yngre aldersklasser med de internasjonale aldersklassene.
   Dette er imidlertid noe vi vil ta opp igjen til vurdering om 1 år.

   

   

  Kjør debatt på vår Facebook-side!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  https://www.facebook.com/groups/665828346887768/