Sportslotteriets Julekalender 2016

  106

  Salg av julekalendere er en tradisjon for mange klubber og foreninger.

  Vi kan i år på ny tilby julekalendere med store fortjenestemuligheter og fl otte gevinster.

  Hovedgevinsten er på hele kr 20 000,-.

  Det er kun trykket opp et begrenset opplag, så vær tidlig ute med din bestilling.
  Hvordan starte opp et julekalender-lotteri?

  Alt det formelle i forbindelse med lotteriet er allerede tatt hånd om. Søknader, meldeskjema, trekning, utsendelse

  av gevinster etc. Dere trenger kun å bestemme dere for antall – og selge kalenderene.

  På baksiden av kalenderen er det trykket spilleregler og gevinstliste. På forsiden er det satt av plass for å profilere din forening, med navn.

  OBS! Merk at for å få profi lering må skriftlig, bindende bestilling være oss i hende innen 02.09.2016.

   

  Fristen går ut: 01.09.2016

  Vedlegg

  Fil Filstørrelse
  pdf Julekal Sportslotteriet 2016_flyer_mail 108 KB