Sportslotteriet 2016

99

Sportslotteriet er et samarbeid mellom 7 særforbund i Særforbundsalliansen (SFA). Lotteriet har oppstart den 1.februar hvert år, og er et profesjonelt landsdekkende lotteri som arrangeres av Norges Bandyforbund, Norges Basketballforbund, Norges Bokseforbund, Norges Bordtennisforbund, Norges Bowlingforbund, Norges Danseforbund og Norges Gymnastikk- og Turnforbund,- til inntekt for deres lokale klubber. Loddene holder høy kvalitet og tilfredsstiller alle de krav som norske myndigheter stiller. Lotteriet blir utviklet med sikte på dagens virkelighet.

• Vi gjør alt
• Vi tilbyr full organisering
• Bonusordninger
• Inntil 70% fortjeneste

Flere klubber har erkjent at loddsalg faktisk er en rettferdig og alternativ inntektskilde til økte kontingenter – et godt alternativ til en rekke andre aktiviteter.

Vi sørger for at alt det formelle og praktiske i forbindelse med lotteriet er ivaretatt. Søknader, lotteritillatelser, gevinster, trekning, utsendelse av gevinster osv.

Ta kontakt med oss på tlf. 69 27 58 72, eller pr. epost : post@sportslotteriet.no

Du finner mer informasjon om Sportslotteriet på www.sportslotteriet.no

 Sportslotteriet_logo_2016

Fristen går ut: 11.11.2016