Sportslotteriet

  169

  Sportslotteriet er et samarbeid mellom 7 særforbund i Særforbundsalliansen (SFA). Lotteriet har oppstart den 1. mars hvert år, og er et profesjonelt landsdekkende lotteri som arrangeres av Norges Bandyforbund, Norges Basketballforbund, Norges Bokseforbund, Norges Bordtennisforbund, Norges Bowlingforbund, Norges Danseforbund og Norges Gymnastikk- og Turnforbund,- til inntekt for deres lokale klubber. Loddene holder høy kvalitet og tilfredsstiller alle de krav som norske myndigheter stiller. Lotteriet blir utviklet med sikte på dagens virkelighet.

  • Vi gjør alt
  • Vi tilbyr full organisering
  • Bonusordninger
  • Inntil 70% fortjeneste

  Flere klubber har erkjent at loddsalg faktisk er en rettferdig og alternativ inntektskilde til økte kontingenter – et godt alternativ til en rekke andre aktiviteter.

  Vi sørger for at alt det formelle og praktiske i forbindelse med lotteriet er ivaretatt. Søknader, lotteritillatelser, gevinster, trekning, utsendelse av gevinster osv.

  På alle våre utsendelser medfølger det 10% ekstralodd til innbytte av gevinstlodd. Dette er ment som en gest til vinnere/klubbenes kunder, slik at vinner kan, dersom de ønsker nye lodd/nye kalendre som gevinst, motta dette umiddelbart fra klubb/lag/kontaktperson/loddselger. I stedet for å måtte sende gevinstlodd inn til oss, for å få tilsendt nytt/nye lodd/kalender. Dersom dere ikke ønsker 10% ekstralodd – MÅ dette opplyses om ved bestilling.

  Ta kontakt med oss på tlf. 69 27 58 72, eller pr. epost : post@sportslotteriet.no