Sportsklubben Heros Sommer Cup 2020

180

Vi har glede av å invitere dere til Fylingsdalen Idrettshallen 20 juni.

Stevner er underlagt NBTF sitt konkurransereglement og NIF sine dopingbestemmelser.

Stemnetiaren ligg inne i startkontingenten.

Bolk 1 

Kl. 11.00

Vest cup 13 år                          kr 100,-            Pulje

Herrer C                                   kr 150,-            Pulje

Herrer E                                   kr 150,-            Pulje

Gutar nybyrjar                          kr 100,-            Pulje

Jenter nybyrjar                         kr 100,-            Pulje

 

Bolk 2 kl. 14.00

Vest cup 15 år                          kr 100,-            Pulje

Herrer/damer åpen                   kr 150,-             Pulje

Funksjonshemma                     kr 150,-            Pulje

Herrer D                                   kr 150,-            Pulje

Gutar/jenter 11 år                     kr 100,-            Pulje

Herrar F                                   kr 150,-            Pulje

Herrar Veteran                          kr 150,-            Pulje

 

Det skal spilles best av 5 sett i alle klasser.

Om det er mange deltagere i Vest cup 15 år så vil det bli 3 sett i puljespillet.

Taper må dømme 1 kamp etterpå.

Klasser med mindre enn fire deltakaren kan bli strøket.

Påmelding:                   Seinast  17 juni til Odd Monsen <Odd.Monsen@kemax.no>

Startkontingent:             Vi sender giro på startkontingent etter stevner

Turneringsleder:              Odd Monsen. Gunnar Wedøe. Helge Heienberg

Trekning:                      Trekning skal være offentliggjort i hallen før start.

Seeding:                       Klubb- og styrkeseeding etter NBTF sitt reglement.

Bord:                            Stiga

Baller:                           Stiga

Mat:                             Det skal være kiosk salg i hallen dersom dette kan akseptere..

Velmøtt.

Med vennlig hilsen

Don Alexander

Leder i Sports Klubben Heros