Spørsmål og svar om elektronisk medlemsystem

    39

    Elektroniske medlemssystemer vil være fokus fra idrettens hold i hele 2017. Det er laget en oversikt med de vanligste spørsmålene som kommer i forbindelse med elektronisk medlemsystem, KlubbAdmin og Samordnet Rapportering.

    Husk fristen for samordnet rapportering den 30. april (åpnet 01 april) og at idrettslaget er lovpålagt å ta i bruk et elektronisk medlemsregister nå i 2017!

    Klikk her for å lese mer