SPØRRESKJEMA PARA – BORDTENNIS

231

Tekst: Svenn-Erik Nordby

Ved siste Idrettsregistrering, som var pr 31.12.2017, så ser vi at 31 klubber registrerte et antall personer med funksjonsnedsettelser i sin klubb. Nå står dere foran en ny Idrettsregistrering som da vil gi oss en ny status på antall medlemmer pr 31.12.2018. Vi har sett at noen klubber, som vi vet har funksjonshemmede utøvere i klubben, ikke har registrert antallet for disse i forrige registrering. Det kan være ulike årsaker til det, men vi ber dere være påpasselig med at disse blir registrert ved årets registrering.

Ved å få litt bedre kunnskap om utøverne og deres behov håper vi å kunne bidra til enda bedre tilbud og tilrettelegging. NBTF har nå fått tilsagn om prosjektstøtte fra NIF/OLT som setter oss i stand til gjøre enda større innsats på paraområdet, derfor er det viktig for oss å ha en god status, og derfor ber vi om deres hjelp til dette.

Spørreskjema

Vi presiserer at det er bare klubber som har funksjonshemmede spillere som skal svare på dette skjema.

Svarfrist er 15. mars, og dere sender skjema til: svenn-erik.nordby@bordtennis.no

Fristen går ut: 15.03.2019