Sommertrening

109

I starten av sommerferien så kommer det til å være sommertrening for yngre spillere fra hele landet i regi av NBTF. Treningene kommer til å ledes av Linus Brännström. Det er totalt 16 plasser, og det er nå to plasser igjen i perioden 18.juni til 23.juni, og fire plasser ledig i perioden 27.juni til 8.juli. Tilbudet gjelder primært spillere rundt kadettalder og som enten er med i forbunds- og landslagsgruppene eller snuser på en plass.

Om det er noen som ønsker å delta så kontakt Sindre Åteigen på mail sindre1984@hotmail.com for videre detaljer.

NB: Spillerne må være klare for å trene like tøft som våre konkurrenter gjør i utlandet denne perioden.